Kolejny rok szkoliłyśmy dzieci, młodzież i dorosłych

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra prowadziłyśmy warsztaty edukacyjne. W tym roku szkoliłyśmy dzieci, młodzież a także dorosłych w zielonogórskich szkołach wszystkich szczebli w zakresie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji i innych źródeł polskiego prawa. Prowadziłyśmy również warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom a także agresji motywowanej nienawiścią, dyskryminacją, hejtem, uprzedzeniami i brakiem umiejętności powściągania negatywnych emocji. Zajęcia prowadziły prawniczki, psycholożki, pedagożki i mediatorki.

Dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiego i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 w Zielonej Górze zorganizowałyśmy w siedzibie BABY warsztaty dla wychowanków Placówki. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami. Szkolenie dotyczyło również kwestii prawnych w kontekście konsekwencji podejmowanych decyzji, podpisywania umów, prawa pracy i budowania odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. Warsztaty prowadziły specjalistki BABY – prawniczka i pedagożka.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę przy realizacji szkoleń i zapraszamy do współpracy w nadchodzącym 2020 roku.

You may also like