Akcje

baba222Poza stałą pracą i wieloletnimi działaniami projektowymi czy statutowymi Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” włącza się w cykliczne akcje ogólnopolskie, międzynarodowe oraz lokalne. To pole do popisu dla osób, które nie mają czasu lub sposobności, by współpracować z nami na co dzień. Zapraszamy zatem…

 

10401991_1090064127717214_1170650482347872527_n16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet W „16 Dniach” co roku bierze udział kilka tysięcy organizacji ze 160 krajów, w tym kilkanaście organizacji w Polsce. Kampania ma na celu przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć.
Szczegóły kampanii….

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to akcja podjęta, by przypominać o cierpieniu i potrzebie ochrony interesów osób pokrzywdzonych przemocą, jak również o konieczności niesienia im pomocy. Założeniem akcji jest…

12970502_1593289487369598_1102503273_oAkcja Akacja to porozumienie organizacji pozarządowych, które miało na celu promocję kobiet aktywnych w swoim środowisku, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. I stąd konkurs o tytuł Niezwykłej Polki. Do komisji konkursowej nadsyłano zgłoszenia z całego kraju, a następnie Komisja Konkursowa przyznała ten zaszczytny tytuł jednej kobiecie z każdego regionu.
Laureatki…

gorzówAkcja „Dzień Kobiet dla Kobiet” zaistniała dzięki firmom, które w dniu 8 marca stworzyły specjalną ofertę dla Pań poprzez m.in. upusty cenowe, gratisy, czy inne niespodzianki.
Firmy i instytuacje, które nas wsparły…