Jak przekazać 1,5% podatku

Będzie nam niezmiernie miło i będziemy głęboko wdzięczne, jeśli swoim podatkiem podzielisz się z nami. Pieniądze wykorzystamy na druk broszur prawnych i zdrowotnych, które cieszą się dużym powodzeniem i na które jest duże zapotrzebowanie. Wiele projektów, które realizujemy wymaga obok wsparcia instytucjonalnego wkładu własnego. Możesz nam pomóc dostarczyć pomoc prawną i psychologiczną w lubuskiem oraz ubezpieczyć wolontariuszy.

Jak wypełnić PIT

(dotyczy PIT-38, PIT-36, PIT-37 lib PIT-28)

  1. Wpisz naszą nazwę: Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”
  2. Podaj numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym:
    0000 060 904
  3. Oblicz, ile podatku masz do zapłacenia w tym roki i odlicz 1,5% podatku należnego i zaokrąglij kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof)

Przelew wykona za Ciebie urząd skarbowy!

  • Rozliczenie i przekazanie 1,5% BABIE ONLINE
    Darmowy Program PIT dostarcza https://www.iwop.pl/ Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu https://www.pitax.pl/ PITax.pl dla OPP.