Gotowi na samodzielność

Nowy Rok i, zamiast podsumowań starego, będziemy codziennie publikować nasze wydane w 2019 materiały. Korzystajcie, bierzcie, czytajcie, udostępniajcie.
Nasz poradnik prawny dla młodzieży z pieczy zastępczej wkraczającej w dorosłość.
Ale przyda się każdemu 18-latkowi. Piszemy o pierwszej pracy, o finansach, umowach, o mieszkaniu – wynajmie i kupowaniu na kredyt. Dziękujemy Wojewodzie Lubuskiemu za grant.

Poradnik jest tylko w wersji elektronicznej. I mamy takie noworoczne życzenie – by go wydać w papierze. A nuż się uda.

You may also like