Jesteś nauczycielem?

Jesteś z Zielonej Góry? Jesteś nauczycielem, pedagogiem szkolnym, rodzicem, uczniem? Potrzebujesz wiedzy i wsparcia? Nie czujesz się bezpiecznie? Albo czujesz sie zbyt bezpiecznie? Przyjdziemy do Twojej szkoły i odpowiemy na Twoje potrzeby, możesz zaprosić nasze prawniczki, psycholożki, edukatorki. Zależy nam na tym, aby dzieciństwo i młodość były w pełni bezpieczne, beztroskie, by w dorosłym życiu mieć tylko dobre wspomnienia. Każdy rodzaj przemocy i dyskryminacji jest rujnujący dla teraźniejszosci i przyszłości małego i młodego człowieka. Z tej świadomości wziął się nasz program dofinansowany przez Miasto Zielona Góra i skierowany do wszystkich zielonogórskich szkół. Materiały mogą trafić do wszystkich, my – do tych, które najszybciej odpowiedzą na nasze zachęty. Zapraszamy zatem! Przyjdziemy z wykładem, prezentacją, plakatami, informatorami, ulotkami!

Brak wiedzy, umiejętności i poczucia wzajemnej troski uczniów, nauczycieli i rodziców przekłada się na podatność na zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, skłonność do nieodpowiedzialnych i patologicznych zachowań, niechęć do postaw obywatelskości i partycypacji, bezradność i nieasertywność, a także bezradność i bezsilność zwłaszcza w relacjach kryzysowych rodzinnych i konfliktowych z rówieśnikami.

Edukację w kontekście bezpieczeństwa uczniów prowadzimy od wielu lat na terenie całego województwa, w formie spotkań z dziećmi i młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, warsztatów dla małych grup i spotkań dla całych grup wiekowych w wielkich obiektach.Lata doświadczeń sprawiły, że stawiamy na edukację i profilaktykę systemową i systematyczną, dlatego oddziaływaniem prewencyjnym i interwencyjnym należy objąć cała społeczność szkolną i zastosować różne metody wobec odmiennych adresatów oddziaływania w zależności od wieku, roli i funkcji wewnątrz systemu szkolnego (warsztaty, wykłady, ulotki, plakaty, pogadanki, wzorce postępowania, instruktaże).
Projekt „Dzieciństwo, młodość, bezpieczeństwo i wzajemna troska I " i  „Dzieciństwo, młodość, bezpieczeństwo i wzajemna troska II "został ydofinansowane przez Miasto Zielona Góra w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym o charakterze:  informacyjno-edukacyjnym z ukierunkowaniem na edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole i w rodzinie;

 

 

 

•Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. 
•Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Polecamy nasze broszury podejmujące tematykę zwiazaną z pomocą dzieciom i młodzieży, które powstały w ramach kilku projektów bądź broszurę, której autorką jest nasza prezeska, a która powstała w ROPS. Kliknij w okładkę broszury – otworzy się jej treść.