Ulotki BABY

Ulotka Mobbing jak reagować? finansowane ze środków Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Ulotka do projektu „W czym MAMY problem” więcej o projekcie: http://babazg.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-admin/post.php?post=1407&action=edit

baba_ulotka_DL_siec_pomocy_ofiarom2013_1[1]

Ulotka informacyjna na temat świadczonej przez nas pomocy dla osób pokrzywdzonych przestepstwem i ich rodzin. Więcej o projecie: https://baba.org.pl/index.php/programy/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

BABA_ulotka_1BABA_ulotka_2BABA_ulotka_3BABA_ulotka_4BABA_ulotka_5BABA_ulotka_6

   
  ulotka_str1_poprulotka_str2_popr