Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to przemoc rówieśnicza z użyciem technologii informacyjnych
i komunikacyjnych. Technologie te to głównie: internet, komputer i urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety itp.), które dążą do wyrządzenia krzywdy lub wywołania dyskomfortu u ofiar. Problem ten w oczywisty sposób dotyczy szkół. W klasie, szatni, świetlicy, stołówce czy na boisku szkolnym dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Cyberprzemoc to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla dziecka. Informacja w internecie rozprzestrzenia się błyskawicznie, grono widzów lub świadków upokorzenia rośnie wykładniczo. Stąd też i wiele przypadków, w których cyberprzemoc ma tragiczne konsekwencje, aż po samobójstwo ofiary.
Czym się cyberprzemoc charakteryzuje? 
•wysoki poziom anonimowości sprawcy,
•różnorodność form krzywdzenia,
•szybkość rozpowszechniania materiałów i powszechna dostępność,
•zasięg,
•stałe narażenie na atak ofiary niezależnie od miejsca i pory,
•trudności z usunięciem kompromitujących materiałów,
•zjawisko to jest mniej kontrolowane przez rodziców, czy nauczycieli niż „klasyczna” przemoc, gdyż działania sprawcy są trudniejsze do zaobserwowania,
•przeszkodą w przeciwdziałaniu cyberprzemocy przez dorosłych jest słaba znajomość specyfiki mediów elektronicznych oraz bagatelizowanie problemu.

Jeśli krzywdzą Cię Twoi rówieśnicy, przeczytaj uważnie naszą ulotkę, zadzwoń do nas do BABY 68 4549232 lub na ogólnopolską linię dla dzieci krzywdzonych 116 111 lub do zielonogórskiego oddziału Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 68 324 49 00. Zawsze też mozesz dzwonić bezpośrednio na policję 997 lub 112. Porozmawiaj z pedagogiem szkolnym, z wychowawcą lub nauczycielem. My wszyscy mamy obowiązek Ci pomóc, jeśli tylko potrzebujesz pomocy.