Zarząd

Anita Kucharska-Dziedzic
– prezeska
Ilona Motyka
– wiceprezeska
Bożena Waltrowska
– sekretarzyni