Zarząd

Anita Kucharska-Dziedzic
– prezeska
Prof. Bogumiła Burda
– wiceprezeska
Irena Danowska
– członkini zarządu