Kongres Kobiet w Warszawie

Baner 8kkRozpoczęła się rejestracja na VIII Kongres Kobiet 

13-14 maja na Torwarze będziemy mówić o Polsce. O Polsce w Europie i świecie, od których ostatnio próbuje się nas odwrócić – przynajmniej od tej nowoczesnej i otwartej części Europy i świata. Zastanowimy się, co to dla nas znaczy, w jakim kierunku idziemy, jakie są nasze perspektywy i zagrożenia.
13092098_1091675074222675_1097067627876994248_n

„Alert dla równości” – będziemy mówić o prawie i sprawiedliwości dla kobiet. Polityka społeczna, rynek pracy, edukacja, reprodukcja – w jakim punkcie jesteśmy, z czym musimy się zmierzyć. „Kultura, wolność, polityka” – to kolejne zagadnienia, którymi się zajmiemy. Czy kultura jest wolna, na ile próbuje ją zawłaszczyć obecna polityka?

„Obcy – wróg czy bliźni?” – takie zadamy sobie pytanie. Uchodźcy, tolerancja, nienawiść, przemoc – te hasła wciąż czytamy i słyszymy, co one dla nas znaczą, a co znaczyć powinny?

Edukacja, zielona polityka, przedsiębiorczość kobiet i gender. No i duchowość – jak ją rozwijać, aby nas wzmacniała, dawała siłę? A także zdrowie, ważne nie tylko dla cyklistek i wegetarianek.

Będziemy dużo mówić o aktywności zawodowej i społecznej kobiet, o wykorzystaniu nowoczesnych technologii przez kobiety i dla kobiet, o udziale kobiet w kreowaniu innowacyjnej gospodarki, o dialogu społecznym.

Jak co roku Kongres będzie festiwalem współpracy i współdziałania, okazją do wymiany doświadczeń, zdobywania inspiracji oraz motywacji do działania.

Kliknij i zarejestruj się!

Przeczytaj RAPORT Kongresu Kobiet Raport-Prawa kobiet pod rządami PiS-u.

VII Kongres Kobiet 

20150911_072305

 

„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?“! To było hasło VII Kongresu Kobiet, na który zarejestrowało się 8 tysięcy kobiet (i mężczyzn) z całej Polski. 11 i 12 września na Torwarze zabrzmiał głośno głos kobiet, głos Polek. Matki-założycielki“ Kongresu – Henryka Bochniarz i Magdalena Środa oraz prezeska Stowarzyszenia Dorota Warakomska firmowały wydarzenie, w którym uczestniczyły także   pani premier Ewa Kopacz, pani Anna Komorowska, marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałkini Wanda Nowicka, ministry Małgorzata Fuszara, Małgorzata Omilanowska, Joanna Kluzik-Rostkowska, Lena Kolarska-Bobińska, a także prof. Monika Płatek, prof. Ewa Łętowska, Barbara Labuda, Ewa Woydyłło-Osiatyńska, Agnieszka Graff, Kazimiera Szczuka, Barbara Nowacka, Ewa Rumińska-Zimny.

POSTULATY:

W zakresie polityki społecznej:

 1. Kongres Kobiet domaga się wdrożenia długofalowej polityki rodzinnej uwzględniającej różne modele rodziny i rodzicielstwa, konsultowania projektów zmian w tej polityce ze stroną społeczną i monitorowania efektów podejmowanych działań. A także: promowania aktywnego ojcostwa poprzez wydłużenie urlopów ojcowskich do dwóch miesięcy i wydzielenia z urlopu rodzicielskiego dwóch miesięcy do wykorzystania wyłącznie przez ojców.
 2. Kongres Kobiet domaga się radykalnego zwiększenia ściągalności alimentów (m.in. przez zmianę treści paragr. 209 Kodeksu Karnego) i podniesienie progu dochodowego, uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego  do poziomu pracy minimalnej na jedną osobę w rodzinie.
 3. Domagamy się wszechstronnej i rzetelnej pomocy dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, w tym elastycznego poboru świadczenia pielęgnacyjnego (możliwość przepisania świadczenia z opiekuna na dziecko, gdy opiekun ma możliwość podjęcia pracy zarobkowej).
 4. Domagamy się uznania wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze domowej (prace opiekuńcze) – chcemy zrównania ich uprawnień i świadczeń z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej pracy zawodowej. Dotyczy to również wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez kobiety – żony polityków, (np. pensja dla żony Prezydenta czy ambasadora, jak również męża pani ambasador czy pani Prezydent).
 5. Domagamy sie radykalnego zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, finansowanych z budżetu państwa.
 6. Domagamy się stworzenia Krajowego programu ds. przestrzegania praw dziecka w kontekście rodziny i państwa.

W zakresie polityki edukacyjnej:

 1. Domagamy sie wprowadzenia do szkół etyki oraz edukacji obywatelskiej. Powinny to być przedmioty praktyczne, które kształcą postawy obywatelskie, odpowiedzialne zaangażowanie polityczne, cnoty tolerancji i szacunku dla innych oraz umiejętności niezbędne do brania udziału w debacie politycznej.
 2. W celu uniknięcia seksualizacji dzieci (m.in. przez internet i kulturę masową) domagamy się wprowadzenia nowoczesnej edukacji seksualnej. 
 3. Domagamy się promocji i poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Sprawnie działający system edukacji zawodowej przyciągnie inwestorów, zmniejszy liczbę bezrobotnych wśród młodzieży, obniży ceny usług. 
 4. Domagamy się wprowadzenia w szkołach powszechnej edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju, a także obowiązkowego nauczania zasad i metod rolnictwa ekologicznego w szkołach i na uczelniach rolniczych.
 5. Domagamy się zaprzestania finansowania lekcji religii w szkołach publicznych ze środków publicznych (Na Kongresie zebrano 1500 podpisów pod petycją „Świecka szkoła“)

W zakresie polityki równościowej:

 1. Domagamy się wprowadzenia „suwaka“ (naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych). Kwoty na listach listach wyborczych nie wystarczą dla zapewnienia kobietom równych możliwości w aktywnym uczestniczeniu w życiu politycznym.
 2. Domagamy się monitorowania i eliminowania luki płacowej między kobietami i mężczyznami. Należy nam się równa płaca za pracę tej samej wartości!
 3. Zauważając uporczywie utrzymującą się nierówność płci w mediach, domagamy się ustawowego zagwarantowania obecności kobiet w roli ekspertek i komentatorek wydarzeń krajowych i zagranicznych w informacyjnych i publicystycznych audycjach radiowych i telewizyjnych – żądamy zapisania w ustawie o radiofonii i telewizji minimalnej kwoty 40 proc. dla każdej z płci. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mogłaby w szczególnych wypadkach wyrażać zgodę na zmniejszenie tej kwoty i/lub na trzyletni okres przejściowy w dochodzeniu do niej.
 4. Domagamy się uchwalenia ustawy o związkach partnerskich również dla par homoseksualnych, a także podjęcia innych działań mających na celu ograniczenie zachowań i postaw homofobicznych. Wyrażamy rozczarowanie i oburzenie, że wbrew obietnicom wyborczym m.in. Platformy Obywatelskiej ustawa o związkach nie została uchwalona.
 5. Domagamy sie wprowadzenia kwot w biznesie jako elementu przejrzystych mechanizmów awansu w firmach – w pierwszej kolejności w Spółkach Skarbu Państwa.
 6. Domagamy się wprowadzenia perspektywy kobiet do strategii rozwoju rogionów/województw, w tym rozwoju obszarów wiejskich w kontekscie finansowania z funduszy UE (w tym PROW).
 7. Domagamy się wykorzystania potencjału kobiet w branży technologicznej i systemowego wsparcia dla kobiet o ambicjach technologicznych – edukacja, mentoring, praca.

W zakresie polityki zdrowotnej:

 1. Domagamy się zniesienia dyskryminacji w dostępie do leczenia niepłodności metodą in vitro i inseminacji (procedury powinny być dostępne dla wszystkich kobiet, pragnących zostać matkami!).
 2. Kongres Kobiet widzi palacą potrzebę nowej racjonalnej metodologii i finansowania świadczeń onkologicznych (chodzi o diagnostykę i leczenie). Domagamy się dostępności do nowoczesnych metod leczenia onkologicznego na poziomie europejskim i usprawnienia systemu rejestracji na leczenie.
 3. Domagamy się likwidacji pakietu onkologicznego.
 4. Domagamy się realizacji praw reprodukcyjnych, które są ważną częścią praw człowieka. Postulujemy o swobodny dostęp do nowoczesnej antykoncepcji  oraz  bezpiecznej, legalnej aborcji. Żądamy rzetelnej realizacji obecnego prawa oraz prawidłowego monitorowania i reagowania na jego nadużycia.
 5. Kongres Kobiet popiera słuszne protesty pielegniarek i położnych. Domagamy się radykalnego zwiększenia ich zarobków i poprawy warunków pracy.
 6. Postulujemy otoczenie wszelką opieką profilaktyczną populacji młodych kobiet w Polsce (30-45 lat).

W zakresie polityki finansowej:

 1. Domagamy się wprowadzenia przez instytucje rządowe i samorządowe budżetu wrażliwego na płeć (tzw. budżet genderowy). To budżet, który będzie brał pod uwagę potrzeby i problemy kobiet i dziewcząt – w którym podział środków będzie odzwierciedlać potrzeby w tym zakresie.

W zakresie polityki spraw wewnętrznych:

    1. Domagamy się równego traktowania i równych szans w karierze i awansach na wyższe stanowiska w formacjach służb mundurowych.

Relacja i zdjęcia na stronie www.kongreskobiet.pl

Polityczki ugrupowań centro-lewicowych mówiły, jakiej chcą Polski dla kobiet. W centrach tematycznych miały też miejsce dziesiątki sesji, paneli i warsztatów, poświęconych m.in. zdrowiu kobiet, poprawie ściągalności alimentów, prawom dziecka, aktywizacji kobiet w naukach ścisłych, biznesie i nowych technologiach, wyzwaniom stojącym przed młodymi kobietami, ekologicznej encyklice papieża Franciszka, integrowaniu społeczności wiejskich oraz służbom mundurowym, które bardzo licznie stawiły się na tegorocznym Kongresie Kobiet.

Podczas Kongresu swój Raport otwarcia przedstawił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Leszek Jażdżewski, twórca akcji „Świecka szkoła“, w ramach której zbierano podpisy także na VII Kongresie. Kolejne raporty dotyczyły dyskryminacji w szkole i potencjału technologicznego kobiet.

Ważnym tematem VII Kongresu Kobiet była także paląca kwestia dotycząca pomocy uchodźcom i uchodźczyniom. W ich imieniu przemawiali Leyla Elsanova z Czeczenii, Salwa Khalaf Rasho z Kurdystanu i Ziyad Raoof, pełnomocnik rządu regionalnego Kurdystanu w Polsce. Przez czas trwania Kongresu Fundacja Ocalenie zbierała rzeczy (ubrania, wyprawki szkolne…) dla uchodźców.

Nagrodę Różnorodności Kongresu Kobiet otrzymał premier Jerzy Buzek, natomiast laureatką Nagrody VII Kongresu Kobiet  została jego bardzo zaangażowana działaczka, Agnieszka Graff.

 

wiecej pod linkiem

https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/mama,_tata,_alimenty_-_relacja_z_sesji_na_vii_kongresie_kobiet

 

V Kongres Kobiet w Warszawie

_MG_6860Członkinie Rady Programowej Kongresu Kobiet Elzbieta Polak i Anna Gwoińska, panel o różnorodności. (Zdjęcie ze stronywww.kongreskobiet.pl)

 

 

 

Tańce i swawole, koncert Andrzeja Sikorowskiego, na pierwszym planie Urszula Chudak (Zdjęcie ze stronywww.kongreskobiet.pl)

 

 

 

Anita Kucharska-Dziedzic i Marzena Chincz (redaktorka naczelna "Femki"). (Zdjęcie z:https://www.facebook.com/pages/FEMKA-Kobiecy-Punkt-Widzenia/113335258716119)

 

 

 

Kogres Kobiet łączy się z Parada Równości. (Zdjecie z:https://www.facebook.com/pages/FEMKA-Kobiecy-Punkt-Widzenia/113335258716119)

 

 

 

Zapraszamy do czytania "Femki"

 

 

 

 

 

 

 

IV Kongres Kobiet w Warszawie

f08d7f2fc98dace62aa7d6d70f97e6de6ce2f68d

 

 

IV KONGRES KOBIET: POSTULATY, UZNANIA, ASPIRACJE
AKTYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ
PANEL ANTYPRZEMOCOWY

http://wyborcza.pl/1,75478,12490694,Kongres_Kobiet__Przemoc_domowa_nie_jest_wewnetrzna.html

http://www.facebook.com/Biuro.Prasowe.Kongresu.Kobiet#!/ruchmamydosc
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,12491961,_Mam_dosc__Przeciez_Jozef_nigdy_nie_przywalil_Maryi__.html?as=2&startsz=x

261194_463046427069174_666351154_n