Gotowi na dojrzałość

Każda osoba w wieku 18 lat uzyskuje pełnoletność. Nie podlega już władzy rodzicielskiej ani opiece prawnej, ale zaczyna ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje.
Nie posiadając dużego doświadczenia, odczuwa czasem bezradność wobec problemów związanych z różnymi okolicznościami, które niesie życie.
Młodzi ludzie wychowywani w pieczy zastępczej nie mają oparcia w naturalnej rodzinie w pierwszych latach dorosłości, przy podejmowaniu pierwszych życiowych decyzji.
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA, wydając niniejszą broszurę podejmuje starania zrekompensowania Ci tej niedogodności. Informacje w niej zawarte podejmują zagadnienia prawne, z jakimi możesz spotkać się w pierwszych latach samodzielności. Oprócz tego zawsze możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej w naszym Stowarzyszeniu.

Dzięki grantowi uzyskanemu od Wojewody Lubuskiego prowadziłyśmy warsztaty dla młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Efektem szkoleń dla młodzieży jest nasz poradnik, który oddajemy jako plik tekstowy do korzystania, czytania, a nawet wydrukowania.
Zapraszamy do lektury.