Współpraca polsko-niemiecka

Od 10 lat współpracujemy z Lila Villa Frauenzentrum z Cottbus.

Projekty współpracy realizowałyśmy dzięki Fundacji Batorego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Z paniami z Cottbus spotykamy się rokrocznie i często poza oficjalnymi projektami, bo zdążyłyśmy się polubić i zaprzyjaźnić.

Od 2008 roku współpracujemy także z FRAUENBRÜCKE OST-WEST z Emsdetten.

W 2008 r. reprezentowałyśmy Polki na konferencji OST-WEST w Schwerin, omawiając kwestie prostytucji i handlu kobietami, w 2010 roku coroczna konferencja odbyła się w Polsce, w Łagowie: zaprosiłyśmy około setkę koleżanek z całych Niemiec, by porozmawiać o przemianach politycznych w regionie wpływających na życie naszych rodzin.

PARTNERSTWO MIAST I OBYWATELI

W ramach tego programu prowadzłyśimy wspólne z paniami z Lila Villa Frauenzentrum z Cottbus polsko-niemieckie warsztaty dla kobiet służące poprawie stosunków, lepszemu zrozumieniu, zainicjowaniu współpracy w ramach zjednoczonej Europy. O nawiązanych kontaktach, przyjaźniach, efektach programu, dyskusji i współpracy na bieżąco informujemy na łamach naszej strony internetowej www.baba.org.pl. Spotykamy się po obu stronach granicy, dzielimy pomysłami i doświadczeniami. Do tej pory zrealizowałyśmy już dwie edycje programu, szkoląc się w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet, co jest dominującą stroną w piętnastoletniej działalności Lila Villa Frauenzentrum.