Pomagamy pomagaczom

Obraz na www

MOBILNE WSPARCIE DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Od 18 lat pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i przemocą, od 10 lat – takze tym, którzy świadczą pomoc: pomagaczom, wolontariuszom. Szkolimy i dzielimy sie naszą wiedzą, umiejętnościami naszych specjalistek z róznych dziedzin. Wiemy, że praca w obszarze pomocy społecznej, rewalidacji, resocjalizacji i wsparcia jest pracą i trudną, i wyczerpującą psychicznie.
W latach 2008 – 2015 roku w ramach kolejnych umów z Ministerstwem Sprawiedliwości na terenie województwa lubuskiego niosłyśmy interdyscyplinarną pomoc ofiarom przemocy i przestępstw oraz ich rodzinom, niwelując skutki doznanej traumy i przywracając dobrostan życiowy. 

Współpracujemy z szeroko rozumianą pomocą społeczną, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości i samorządami prawniczymi. Chcemy upowszechnić i promować wypracowane wieloletnim doświadczeniem dobre praktyki w ramach tej współpracy, praktyki profilaktyczne i pomocowe (ścieżki wyjścia z kryzysu) kierowane do dorosłych i dzieci oraz wesprzeć merytorycznie i superwizyjnie pracowników instytucji pracujących z ofiarami przemocy oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. 
Stworzyłyśmy mobilną grupę specjalistów, która dotrze do placówek pomocowych na terenie województwa, odpowie lub rozpozna i odpowie na lokalne potrzeby i wesprze tak zwanych pomagaczy. W skład grupy wchodzą: prawniczki, psycholożki i psychoterapeutki, pedagożki, trenerki i coache. Zadanie realizujemy na terenie województwa lubuskiego w jednostkach zainteresowanych wzmocnieniem merytorycznym pracy osób świadczących pomoc potrzebującym oraz wsparciem psychologicznym osób, u których pojawia sie wypalenie zawodowe, które potrzebują superwizji. Zainteresowanych prosimy o kontakt do BABY.

okładka pomAGAMNasze Stowarzyszenie prowadzi w Zielonej Górze Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Wiele osób zwraca się do nas, obawiając się jednocześnie, że nie udzielimy im pomocy, ponieważ sygnalizuje problem  w rodzinie, ale nie ma żadnych spraw w toku. Naszą misją jest ochrona rodziny – kobiety i jej dzieci (b. rzadko mężczyzny i jego dzieci), ich bezpieczeństwa prawnego, psychologicznego, ekonomicznego, poczucia spoistości i poczucia wartości własnej. Dopiero rozmowa z doświadczonym pomagaczem pomaga beneficjentom sformułować właściwie pytanie i właściwy problem – zapewnienie pełnej ochrony prawnej rodzinie. Potrzeba specjalnych technik rozmowy, żeby zaistniała efektywna komunikacja, żeby osoba szukająca pomocy nie miała poczucia, że tylko „obija” się o instytucje pomocowe, a pomóc i tak jej nikt nie pomoże.
Problem braku wiedzy prawnej dotyczy zarówno beneficjentów naszej pomocy, jak i samych pomagaczy. Z myślą przede wszystkim o tych ostatnich powstały nasze  broszury poświęcone różnym problemom, które dręcza obywateli i całe rodziny. Kliknij w okładkę, zeby przeczytać zawartość. Broszura "Pomóc? Trzeba wiedzieć – jak?" omawia kwestie prawne, socjologiczne i psychologiczne udzielania pomocy i wsparcia. Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek pomocowych, do których mogą trafić osoby pokrzywdzone, straumatyzowane, nieporadne, potrzebujące wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, socjalnej i finansowej. Przekazuje garść informacji pomagających udzielić efektywnej pomocy, rad przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się osoby potrzebujące wsparcia, wskazówek – jak nawiązać z nimi kontakt umożliwiający porozumienie i wzajemne zrozumienie intencji i celów. autorkami broszury są Anita Kucharska-Dziedzic, Marta Marzec, Ilona Motyka, Dorota Zubrzycka-Urbańska.

Broszura "Pomagam świadomie" skupia się na aspektach prawnych pomocy osobom nieletnim. Ze wstępu autorki Agaty Tront: "Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek edukacyjnych oraz innych instytucji, w których przebywają dzieci (…). W broszurze zawarto zbiór podstawowych informacji przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się dzieci przebywające w w/w placówkach, oraz do skutecznego reagowania w razie potrzeby przez osoby wykonujące obowiązki służbowe. W sytuacjach wymagających interwencji, instytucjami właściwymi, do których należy się zwrócić są w szczególności: sąd, policja i prokuratura, mogą być to również właściwe ośrodki pomocy społecznej".
W 2016 roku broszurę "Pomóc? Trzeba wiedzieć – jak" wydałyśmy dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. Przeszkoliłyśmy także do pracy z osobami straumatyzowanymi grupę wolontariuszek. 
pomóc trzeba wiedzieć jakPomagamy Pomagaczom-page-001

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy także uwadze Państwa nasze kolejne broszury przydatne w pracy pomagacza:

Broszura "Pomagam świadomie (nowe wyzwania)" omawia sposoby radzenia sobie i ścigania przestępstw i przemocy motywowanych ślepą nienawiścią i stosunkowo nowych w polskiej rzeczywistości karno-sądowej. W naszym otoczeniu coraz więcej jest osób, które doświadczyły nękania, coraz więcej nękających w sieci, myślacych że są bezkarni i anonimowi. Jak ścigać stalkerów i cyberstalkerów, jak bronić naszego prawa do prywatności, jak bronić sie przed mową nienawiści? Podajemy takze wzory pism procesowych. Autorkami broszury są: Izabela Dzyr, Milena Krawczonek, Anita Kucharska-Dziedzic, Idalia Łyczkowska, Anna Respondek. 

 

Broszura "Jeśli dziecku dzieje sie krzywda… a Ty to widzisz lub o tym wiesz" wydana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze omawia modele reakcji na krzywdę dziecka do powielenia przez wszystkich obywateli zatroskanych o bezpieczeństwo dzieci.  Jest w niej opisywana ścieżka pomocowa obierana zgodnie z prawem przez: nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej, policjantów, prokuratorów, sędziów i kuratorów.
zapraszamy do lektury, autorką publikacji jest prezeska BABY dr Anita Kucharska-Dziedzi
c.
 

Niniejsza broszura omawia kwestie konsekwencji dla rodziny choroby alkoholowej rodzica. Konsekwencje dla życia teraźniejszego i późniejszego dzieci. Omawiamy kwestie prawne i psychologiczne, podajemy modele wyjścia z kryzysu, informujemy o przepisach, wskazujemy, gdzie i z czym można sie zwrócić, instruujemy, jak pokonać procedury. Autorkami broszury są minika Kawka i Dorota Zubrzycka-Urbańska

 

 

Broszury powstały dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Miasto Zielona Góra oraz Fundację im. Stefana Batorego. Dziękujemy
logo lubuskie