Lubuski Kongres Kobiet

2e244433d184420735d1b92d777a7376bb19ed11!1811400VI Lubuski Kongres Kobiet

W sobotę 18 października w Zielonej Górze odbył się VI Lubuski Kongres Kobiet. Tym razem mówiłyśmy o kobiecych sukcesach i porażkach w ciagu 25 lat wolności. co się nam udało, a co jeszcze nie. Dlaczego zaradność Polek i Lubuszanek jest naszym osiągnięciem i kłopotem jednocześnie. Jak bardzo zmieniła się świadomość kobiet (i mężczyzn). Dziękujemy 500 kobietom, które postanowiły spędzić sobotę we własnym gronie. Niech ta moc pozostanie z nami! Relacje medialne – tutaj po linkiem.

Rekomendacje panelu "Macierzyństwo – blaski i cienie" dla samorządów lokalnych w województwie lubuskim:
Ściągalność alimentów w Polsce jest bardzo niska (ok. 13%), przede wszystkim ze względu na zaniechania organów samorządowych w korzystaniu z dostępnych środków egzekucji. Gminy wypłacają alimenty matkom (zazwyczaj są to matki) dzieci, których ojcowie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Nie podejmują jednak skutecznych działań, aby te pieniądze od dłużników wyegzekwować. Podatnicy pokrywają rokrocznie dług w wielkości około miliarda złotych.
1) Rekomendujemy wójtom, burmistrzom i prezydentom miast przekazywanie do biur informacji gospodarczych informacji o dłużnikach alimentacyjnych, którzy nie regulują zobowiązań na czas (przez okres dłuższy niż 6 miesięcy).
2) Nalegamy, by gminy bez zbędnej zwłoki: ustalały sytuację majątkową dłużników i przyczyn, dla których nie płacą alimentów, zbierały informacje o stanie ich zdrowia oraz egzekwowały od niego oświadczenie majątkowe.
3) Nalegamy, by gminy nie zwlekały z przekazaniem informacji komornikom o konieczności podjęcia działań wobec dłużnika. A w przypadkach opieszałości samych komorników, skarżyły się do sądów na ich bezczynność.
4) Przypominamy, że gminy mają możliwość skierowania bezrobotnego dłużnika do pracy przy robotach publicznych oraz mogą składać wniosek o zatrzymanie prawa jazdy osoby uchylającej się od płacenia alimentów.

W Polsce jedynie 3 proc. dzieci przebywających w domach dziecka to sieroty, 17 proc. wychowanków ma jednego rodzica, 80 proc. dzieci ma oboje rodziców. Maleje liczba kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych. Państwo wciąż bardziej wspiera tradycyjne domy dziecka, chociaż rodziny zastępcze osiągają o wiele lepsze wyniki wychowawcze. Te ostatnie otrzymują na dziecko średnio 1200 zł miesięcznie, domy dziecka – 3200 zł. System macierzyństwa i rodzicielstwa zastępczego wymaga dodatkowego wsparcia realizowanego przez jednostki samorządu lokalnego.
Rekomendujemy:
1. Przyspieszenie oczekiwania na mieszkania dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze (teraz jest 8 lat), lub dostęp do mieszkań chronionych. Trud włożony w wychowanie dzieci z doświadczeniem traumy nie może iść na marne z powodu zmuszenia dorosłych dzieci to powrotu do biologicznych zwykle dysfunkcyjnych rodzin. Powinno zabezpieczyć się liczbę mieszkań adekwatną do liczby dzieci wkraczających w dorosłość.
2. Zapewnienie mieszkań dla rodzin zastępczych zawodowych na czas prowadzenia rodziny zawodowej. Rodziny zawodowe nie są w stanie z pensji rodzica zawodowego pokryć kosztów ewentualnego zakupu większego mieszkania by przyjąć więcej niż jedno, dwoje dzieci.
3. Podnoszenie kompetencji zarówno koordynatorów, pedagogów szkolnych oraz rodziców zastępczych poprzez dostęp do szkoleń z tematyki powiązanej ze specyfiką rodzicielstwa zastępczego oraz pracowników instytucji pomocowych w zakresie realizacji aktywnego wsparcia i współpracy.

Prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne posiada w Polsce ponad 4,2 mln Polaków, w tym blisko 185 tys. dzieci do lat 16. W budżetach samorządowych brakuje zabezpieczenia funduszy na organizację kształcenia integracyjnego, zespołów wczesnego wspomagania i innych form wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami, choćby tak podstawowych, jak zajęcia logopedyczne w przedszkolach gminnych. Co roku w Polsce rodzi się blisko 5 tysięcy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
Rekomendujemy:
1. Zapewnienie każdemu dziecku niepełnosprawnemu z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego miejsca w żłobku, przedszkolu i szkole. Liczba miejsc ma być adekwatna do liczby dzieci, tak aby każde dziecko miało dostęp do instytucjonalnej opieki i edukacji.

W zakresie ochrony zdrowia rekomendujemy przyśpieszenie i zintensyfikowanie prac na powstaniem Wojewódzkiego Szpitala Pediatrycznego w Zielonej Górze oraz zapewnienie do tego czasu pełnego dostępu do lekarzy specjalistów na terenie województwa. Chcemy, by Zarząd Województwa wykorzystał w pełni swoje możliwości i uprawnienia w realizacji polityki zdrowotnej do wykreowania
narzędzi wspierających poszerzenie oferty w zakresie dostępności kadry medycznej i zaawansowanych procedur medycznych.
Szczególnie istotne jest, by umożliwić natychmiastową diagnostykę w przypadku nowo narodzonych dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci
przekazywanych pod opiekę rodzinom zastępczym. Półroczny czas oczekiwania na diagnozę psychiatry czy neurologa dziecięcego uniemożliwia rodzicom zastępczym wdrożenie właściwej opieki wychowawczej w przypadku dzieci z zespołem złożonej traumy rozwojowej, po doświadczeniu przemocy czy z FAS
fb2c5e76faf29928f3c8fbb1c72e1181bbe7b75c!1811400 3674418573393e9169072adcf39a271aa5e911dc!1811400

 

2014-10-18-25140d61286ae72032be46b52ad34508681380bf0ba!1811400

 

 

V Lubuski Kongres Kobiet

 

PROGRAM V LUBUSKIEGO KONGRESU KOBIET:
11.00 – 11.15 Otwarcie i powitanie Elżbieta Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego 
11.15 – 11.20 Projekcja filmu „Szwedzki system rodzinny”
11.20 – 11.40 „Mężczyźni i równouprawnienie – szwedzkie doświadczenia” Staffan Herrström, Ambasador Szwecji w Polsce
11.40 – 11.50 Pytania z sali
11.50 – 12.05 Polityka prorodzinna w Polsce JarosławPrzeperski, Pracownik Naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Dyrektor Fundacji „Nadzieja dla rodzin”
12.05 – 12.15 Pytania z sali
12.15 – 12.30 Występ Misi Furtak*
12.30 – 12.45 „Moda, której warto ulec!” Grażyna Wyczałkowska, Międzynarodowy Instruktor Nordic Walking
12.45 – 12.55 Pytania z sali
12.55 – 13.25 Przerwa
13.25 – 13.55 Lubuskie kobiety sukcesu Ewa Minge, Międzynarodowa Projektantka Mody
Misia Furtak, Wokalistka, członkini zespołu "Très.b", laureatka Paszportu Polityki oraz Fryderyka
13.55 – 14.05 Pytania z sali
14.05 – 14.15 Kobieta w EFS Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 
14.15 – 14.25 One billion Rusing Nazywam się miliard. Protestuj, powstań i tańcz! Przeciwko przemocy wobec kobiet
14.25 – 14.35 Podsumowanie Elżbieta Polak, Marszałkini Województwa Lubuskiego
14.35 – 15.30 Koncert Lemko Tower

 

IV Lubuski Kongres Kobiet

 

http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_category=TOP&news_id=11447/
http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,12515466,Kongres_Kobiet__Czy_facetow_trzeba_wyslac_na_Marsa_.html
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120919/POWIAT16/120919339

Pozdrawiamy Wielkopolanki: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.486089348079463.111615.475265579161840&type=1#!/photo.php?fbid=486091958079202&set=a.486089348079463.111615.475265579161840&type=3&theater
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.486089348079463.111615.475265579161840&type=1#!/photo.php?fbid=486091824745882&set=a.486089348079463.111615.475265579161840&type=3&theater