Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie

konferencja przemoc plakat B1 008 (Kaś zdjęcie) 2 - WYBRANE podbite czernie 2W Zielonej Górze,  20-21 października 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy  w rodzinie, której byłyśmy współorganizatorkami. 

 

 

 

 

IMAG1603na zdjęciu: Anita Kucharska-Dziedzic, BABA, Monika Sajkowska, Dzieci Niczyje, Renata Durda, Niebieska Linia, prof. Grazyna Miłkowska, Uniwersytet Zielonogórski 

 

Poniżej przedstawiamy program konferencji:
20.10.2015 – wtorek
I Uroczyste otwarcie konferencji   9.30 – 10.00 przez: JM Rektora, Dziekana Wydziału, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Zielona Góra
II. Sesja plenarna: 10.00 – 12.30
(prowadzenie: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, dr Anita Kucharska-Dziedzic)
1 Prof. dr hab. Irena Pospiszyl, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Przemoc w rodzinie w obliczu współczesnych zmian obyczajowych
2. Prof. zw. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Oblicza przemocy
3. Prof. PhDr Monika Mačkinová, PhDr  Peter Horváth, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave Prevencia a sociálne dôsledky krízy v živote človeka (Prewencja a społeczne konsekwencje kryzysu w życiu człowieka)
4. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Kazirodztwo jako patologia więzi w rodzinie
5. Iwona Matysiak, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Działania rządu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
6. Prof. dr hab. Kazimierz Wojnowski, Mgr Katarzyna Więcław, Uniwersytet im. A.  Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Krzywdzenie rodziny w poczuciu  osób  wychodzących  z uzależnienia alkoholowego
7. Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Działania samorządu województwa lubuskiego wobec przemocy w rodzinie
IIIObrady w sekcjach: 13.00 – 15.00
Sekcja I: Problematyka zjawiska przemocy wobec dzieci i młodzieży (prowadzenie: dr Katarzyna Gajek, dr Anetta Soroka)

Prof. UP dr hab. Kazimierz Wojnowski, mgr Magdalena Wojtynia, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakłócenia w komunikacji między rodzicami a dziećmi w okresie dorastania
Dr Katarzyna Gajek, Uniwersytet Łódzki Ofiara i sprawca – dwa oblicza przemocy domowej
Dr Aneta Soroka-Fedorczuk, Uniwersytet Zielonogórski Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie
Dr Maria Fudali, Uniwersytet Zielonogórsk„Projekt Dziecko“ jako przykład łamania praw dziecka w rodzinie
Dr Jolanta Lipińska–Lokś, dr Ewa Janion, Uniwersytet Zielonogórski Osoba z niepełnosprawnością jako ofiara przemocy w rodzinie
PhDr. Peter Slovák,  PhD., Angelika Dudžáková, MPH, Univerzita sv. Cyrila Metoda  v Trnave Je súčasná rodina ešte tradičná alebo prečo je dysfunkčná? (Czy współczesna rodzina jest jeszcze tradycyjna czy raczej dysfunkcyjna?)
Doc. PhDr. Jana Keketiová, Doc. PhDr. Mária Vaverčáková, Trnavská Univerzita v Trnave Internet ako nový fenomén závislosti u mládeže v Slovenskej Republike (Internet jako nowy fenomen uzależnienia młodzieży na Słowacji) 
Dr Krzysztof Zajdel, Uniwersytet Zielonogórski Przemoc wobec gimnazjalistów. Sposoby kompensacji w szkole
Sekcja II: Problematyka zjawiska przemocy wobec osób dorosłych (prowadzenie: dr Barbara M. Kałdon, dr Jolanta Lipińska-Lokś) 
Dr Barbara M. Kałdon, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przemoc w rodzinie – charakterystyka zajawiska w ujęciu prawnym
Dr Lidia Wawryk, Uniwersytet Zielonogórski Gdzie czai się zło? – rozważania o uwarunkowaniach przemocy  
MUDr. Vladimír Masaryk, PhD., Ústredná vojenská nemocnica Ružombero Výživa seniorov v Slovenskej Republike  (Żywienie osób w starszym wieku na Słowacji)  
Dr Dorota Niewiedział, Uniwersytet Zielonogórski Zachowania agresywne starzejących się ludzi – trudny problem czy poprawność polityczna? 
Dr Agnieszka Nowicka, Uniwersytet Zielonogórski Osoba w starszym wieku jako ofiara i sprawca przemocy
I
ng. Peter Matyšák, PhD, Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety Bratislava Využitie mediácie pri riešení rodinných sporov (Wykorzystanie mediacji w rozstrzyganiu sporów rodzinnych)
Mgr Aleksandra Kawszyn, Dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet  Zielonogórski Mapa przemocy domowej na terenie Zielonej Góry
Mgr Piotr Zalewski, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku Kamiennej Przemoc w relacjach rodzinnych wśród funkcjonariuszy wybranych grup dyspozycyjnych
IV Warsztaty 16.00 – 18.00 (deklaracji udziału w warsztatach dokonują uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej)
Warsztat I:    Procedura Niebieskiej Karty, KM Policji w Zielonej Górze
Warsztat II:   Przemoc wobec dziecka w rodzinie. Rozpoznawanie zjawiska, wczesna interwencja, Marta Marzec, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze BABA
Warsztat III: Pozainstytucjonalne modele reagowania w sytuacji przemocy, dr Anita Kucharska-Dziedzic, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze BABA
Uroczysta kolacja  19.30  z prezentacją tradycji winiarskich na Ziemi Lubuskiej – Mariusza i Karoliny Pacholak, właścicieli winiarni Cantina w Mozowie

21.10.2015 – środa 
Obrady plenarne 9.00 – 11.30 (prowadzenie: prof. dr hab. Kazimierz Wojnowski, dr Agnieszka Nowicka)
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet  Warszawski,  Przemoc seksualna w rodzinie
Dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski Przemoc seksualna wobec dzieci
Dr Monika Sajkowska, Prezeska Zarządu Fundacji Dzieci Niczyje Jak zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci? – działania profilaktyki uniwersalnej adresowane do dzieci i rodziców
Renata Durda, Niebieska Linia „Niebieska Linia” przed i po ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – bilans korzyści i wyzwań
Dr Anita Kucharska-Dziedzic, Monika Bendyk, Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze BABA Analiza lubuskich samorządowych programów przeciwprzemocowych z perspektywy gender
Dr Alfred Staszak, prokurator okręgowy w Zielonej Górze Stosowanie środków zapobiegawczych nakazu opuszczenia lokalu i zakazu zbliżania z perspektywy prokuratora
Dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski (Nie)moc w rodzinnej przemocy
Panel dyskusyjny 12.00 – 13.30 Gdzie jesteśmy po 10 latach funkcjonowania  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? (prowadzący: prof. dr hab. Irena Pospiszyl, dr hab. Grażyna Miłkowska, prof.  UZ)
Uczestnicy panelu: 
Dr Monika Sajkowska – Prezeska Zarządu Fundacji „Dzieci Niczyje” Dr Anita Kucharska-Dziedzic – prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Baba” Mgr Mariusz Olejniczak – podinspektor Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze Mgr Ewa Blachowska – sędzia Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego w Zielonej Górze Mgr Justyna Pecyna – prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze Dr Mieczysław Jerulank – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

Konferencja odbyła się pod patronatem:
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego
Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Zielona Góra ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renaty Teodorczyk
Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet w Zielonej Górze „Baba”