16 dni przeciwko przemocy

"16 dni przeciw przemocy" to międzynarodowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

  • Według badań ONZ, więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji i przemocy, niż umiera na raka.
  • Co najmniej jedna kobieta na trzy jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób.
  • Co piąta kobieta jest ofiarą gwałtu lub usiłowania gwałtu.
  • Około 130 mln kobiet na całym świecie zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych.
  • Ponad 80% ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety.

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Znacząco zmniejsza udział kobiet w życiu społecznym, ograniczając ich aktywność. Według danych OBOP z 2007 r.:

  • 69% mieszkańców województwa lubuskiego przyznało, że zna co najmniej jedną rodzinę, w której występuje problem przemocy (pod tym względem nasze województwo zajmuje 3 miejsce w kraju).
  • 53% Lubuszan przyznało, że w ich gospodarstwie domowych dochodziło do przemocy wobec innego członka rodziny (w skali całego kraju było to 48%),

baba8888Daje to woj. lubuskiemu pierwsze miejsce razem z województwem małopolskim. Do bycia ofiarami przemocy najczęściej przyznają się kobiety.

Dlatego Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” włączyło się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. W „16 Dniach” co roku bierze udział kilka tysięcy organizacji ze 160 krajów, w tym kilkanaście organizacji w Polsce. Kampania ma na celu przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć.

Akcja została zainicjowana przez Center for Women’s Global Leadership (CWGL) w 1991 roku, od tamtego czasu odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

baba444W ramach akcji grupa Sky Piastowskie nakręciła dla nas spot reklamowy akcji – jedyny taki spot w Polsce, emitowany na ekranach diodowych TV City i MZK, Wydawnictwo Plast zaprojektowało ulotki, wydrukowała je Drukarnia Braci Dadyńskich, a dystrybuowali je nieocenieni wolontariusze. Akcję przeprowadziłyśmy dzięki: