Bezpieczna rodzina

Rodzina. Niewielka grupa obdarzających się uczuciem osób tworzy realną wspólnotę; wspiera się, pomaga sobie w walce z trudnościami, towarzyszy sobie w codzienności, jej radościach i smutkach, opierając się na miłości, empatii, czułości, prawdzie, dobru, lojalności i szczerości. 

Rodzina jest także tematem naszych publikacji. W 2012 roku opisywałyśmy wszystkie ważne kwestie ważne dla dwojga ludzi zakładajacych tą małą wspólnotę, najważniejsza była dla nas promocja prawdziwego partnerstwa. Publikację przygotowałyśmy na IV Lubuski Kongres Kobiet. Pokazałyśmy partnerstwo w miłości i partnerstwo w rodzinie, wskazałyśmy na różnice między mżeństwem i konkubinatem, opisałyśmy majątek małżeński i osobisty oraz kwestie podatkowe.  Podjęłyśmy temat ochrony rodzicielstwa i obowiązków wobec wspólnego dziecka.

Z końcem 2014 roku przygotowałyśmy kolejną broszurę adresowaną do rodzin, tym razem poradnik prawno-psychologiczny wyjaśniający podstawowe kwestie związane z zagrożeniem alkoholizmem. Rodzina jest delikatnym mechanizmem, gdy jeden z elementów zaczyna się psuć, cała rodzina odczuwa kryzys. Najczęstszym zagrożeniem dla rodziny w Polsce jest alkoholizm i przemoc. Alkoholizm i przemoc często współistnieją, dewastując elementarne poczucie bezpieczeństwa rodzin. Skutki tej krzywdy najdelikatniejsi członkowie rodziny – dzieci – odczuwają przez całe życie. Poradnik adresowałyśmy przede wszystkim do kobiet, zważywszy na dane statystyczne – ponad 80% przypadków alkoholizmu dotyczy mężczyzn. Niemniej mogą z niego korzystać wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem swojej rodziny, także mężczyźni, których partnerki wpadły w sidła alkoholizmu. Opisałyśmy regulacje prawne dotyczące alkoholu,  zadania gminnej (miejskiej) komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Interesowała nas współistniejąca z alkoholizmem przemoc domowa, a także modele wyjścia z kryzysu przemocy: procedura Niebieskiej Karty, leczenie osób uzależnionych, postępowanie sądowe. Istotne kwestie dla małżonków osób uzależnionych: odpowiedzialność za długi, majątek małżeński, wspólne mieszkanie.  Najbardziej poszkodowane jest zawsze dziecko, zajęłyśmy się jego sytuacją prawną i  psychiczną. Scharakteryzowałyśmy rodzinę z problemem alkoholowym, dorosłe dzieci alkoholików, współuzależnienie.

Obie publikacje dofinansowało Województwo Lubuskie. Dziękujemy

logo lubuskie

 

 

KLIKNIJ NA OKŁADKĘ BROSZURKI – ZOBACZYSZ JEJ TREŚĆ
mały grant baba-alco-okladka