Młodzież

Bezpieczeństwo młodzieży jest dla nas sprawą kluczową. Dzięki wielu dotacjom i projektom własnym oraz wolontariatowi, możemy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich naszych dzieci, także tych już dorastających.
Szkolimy rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania zagrożeń przemocą seksualną, domową, psychiczną, rówieśniczą, cyberprzemocą, zagrożeniami związanymi z alkoholem, narkotykami, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi.
Uczymy dorosłych, jak reagować w sytuacji zagrożenia i kryzysu.
No i oczywiście prowadzimy warsztaty i zajęcia dla młodzieży informujące o zagrożeniach, ścieżkach pomocy, uczące podstaw prawa i asertywności.
Pomagamy wybrać zawód i ścieżkę kariery.