16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
porad prawnych i psychologicznych organizowanych w ramach „16 Dni Przeciw
Przemocy ze Względu na Płeć”. BABA rokrocznie bierze udział w międzynarodowej
kampanii uwrażliwiającej na kwestię przemocy wobec kobiet i motywowanych płciowo. Akcja potrwa od 25 listopada do 10 grudnia w
siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Stary Rynek 17, zapraszamy na spotkania i porady radczyń i radców prawnych, policjantek i policjantów oraz pracownic pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii
można znaleźć pod adresem: https://baba.org.pl/index.php/akcje/16-dni-przeciwko-przemocy/

You may also like