Dzieci

Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas sprawą kluczową. Dzięki wielu dotacjom i projektom własnym oraz wolontariatowi, możemy zadbać o bezpieczeństwo dzieci.
Szkolimy rodziców i nauczycieli w zakresie rozpoznawania zagrożeń przemocą seksualną, domową, psychiczną, rówieśniczą, cyberprzemocą, zagrożeniami związanymi z alkoholem, narkotykami, pedofilią.
Uczymy dorosłych, jak reagować w sytuacji zagrożenia i kryzysu.
No i oczywiście prowadzimy warsztaty i zajęcia dla dzieci informujące o zagrożeniach, ścieżkach pomocy, uczące podstaw prawa i asertywności.