Szkolimy wolontariuszy

C10653281_946349708714011_7593003259608407458_nhcesz być wolontariuszka/wolontariuszem i pomagać potrzebującym pomocy i wsparcia? Przyjdź do nas. Przygotujemy Cię do tej pracy tak, abyś była/był nie tylko kompetentna/y w zakresie podstawowej wiedzy prawnej koniecznej do udzielania pomocy i wiedzy psychologicznej koniecznej do udzielania wsparcia, ale także nauczymy rozmowy z osobami w kryzysie i powiemy, o co powinno się zadbać w kontaktach z jednostką, w ramach której świadczy się pomoc. Wolontariuszy szkolimy od 2013 r.  w 2016 roku projekt dofinansowało Miasto Zielona Góra. Dziękujemy.  Osoby chcące wziąć udział w programie prosimy o kontakt na maila: baba@baba.org.pl z dopiskiem: wolontariat

DSC_9109-Edit-EditZapewniamy materiały szkoleniowe. Prosimy zabrać ze sobą jedynie pozytywne nastawienie! (na zdjęciu nasze doświadczone wolontariuszki: Ola, Zenona, Aleksandra, Wiesława, Daria, Bożena, Monika, Dominika, Krystyna i Anna, za zdjęcie dziekujemy Annie Olszewskiej)

Nasze Stowarzyszenie prowadzi w Zielonej Górze Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i ich Rodzin. Idea punktu pomocy zakłada wspieranie ofiar przemocy i przestępstw przez wolontariuszy. W ich przypadku następuje duża rotacja ze względu na wiek (studenci podejmują pracę zarobkową i nie mają czasu na wolontariat, wyjeżdżają po ukończeniu studiów, ze względu na typ udzielanej przez nich pomocy częste jest tzw. wypalenie zawodowe), musimy zadbać zatem o bieżące uzupełnianie kadry wolontariuszy oraz ich kształcenie i nadzór nad ich pracą oraz wspieranie ich. Inwestowanie w kadry wolontariuszy spowoduje rozszerzenie idei pomocy ofiarom przestępstw. Dzielimy się zatem wiedzą teoretyczną zdobytą podczas szkoleń w zakresie praw ofiar, standardów pracy wolontariuszy z ofiarą przemocy i przestępstwa, ochronie danych wrażliwych i osobowych oraz wiedzą praktyczną zdobytą w codziennej pracy, proponujemy nowatorskie metody mentoringu. Nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez WUP jako jednostka szkoleniowa – szkolenie wolontariuszy, opiekunów ofiary.

Warsztaty polsko-niemieckie, maj 2005Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie wolontariuszy do pracy z ofiarami każdego typu przemocy, także z całymi ich rodzinami. Większość osób podlegających długotrwałej traumie ma problem ze zdefiniowaniem własnych potrzeb oraz właściwym określeniem problemu, co powoduje wydłużenie ścieżki beneficjenta.  Doświadczony pomagacz powinien umieć tak przeprowadzić wstępną rozmowę, by beneficjent oprócz poczucia zaopiekowania zachował suwerenność oraz miał poczucie sensowności swoich działań, w tym – szukania pomocy dla siebie i rodziny. Szkolenie wolontariuszy jest jednocześnie odpowiadaniem na potrzeby beneficjentów i ich późniejszych działań. Zapewniamy pomoc i nadzór osób w pełni przygotowanych do udzielania pomocy i wsparcia, organizując wolontariuszom możliwość pracy z beneficjentami naszego Ośrodka pod opieką i nadzorem doświadczonego personelu.

wolontariatPowiemy Ci:
Co to jest działalność pożytku publicznego oraz wolontariat?
Kto może korzystać z pomocy wolontariuszy?
Kto nie może korzystać z pomocy wolontariuszy?
Kwalifikacje i kompetencje wolontariusza.
Określenie zasad współpracy z wolontariuszem.
Obowiązki wobec wolontariusza: przepisy bhp, diety, szkolenia, informowanie o jego prawach.
Ubezpieczenie wolontariusza: zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków, oc.
Wolontariusz za granicą.

Pomagamy Pomagaczom-page-001pomóc trzeba wiedzieć jak