Ł@czymy pomagaczy

Kończy się 2020 rok, wyjątkowo trudny, naznaczony tragediami, chorobami, wyzwaniami, którym naprawdę trudno było podołać.
Ten rok pokazał także, jak ważna jest ludzka solidarność, wzajemna pomoc i wsparcie. Otwarci na siebie byliśmy w stanie stawić czoło trudnościom. Dlatego na zakończenie tego roku przypominamy o naszej wyjątkowo prostej aplikacji w ramach projektu: Ł@czymy pomagaczy” dofinansowanego przez Miasto Zielona Góra. Zapraszamy organizacje poszukujące wolontariuszy i osoby chcące pomagać światu, ludziom, zwierzętom, realizować swoje pasje.
Organizacje prosimy o metryczkę – którą opublikujemy, gdy ktoś będzie szukał profilu ich działalności i sygnalizowanych przez nie potrzeby.
Wolontariusze, znajdując rekordy, które odpowiadają ich zainteresowaniem – automatycznie zostaną przekierowani na kontakt do organizacji, któ®a właśnie na nich czeka.
Nie zbieramy danych osobowych, po prostu łączymy!
Bawcie się dobrze i pomagajcie przy tym – bo nic tak nie łączny, jak dobro!
Wystarczy kliknąć https://baba.org.pl/index.php/laczymy-pomagaczy/

Continue Reading

GINEKOLOŻKA NA POKŁADZIE BABY

Z radością i dumą informujemy, że dzięki dotacji Fundacji Batorego rozszerzamy naszą ofertę poradniczą. Ponieważ w ostatnim okresie często otrzymywałyśmy pytania odnośnie zdrowia reprodukcyjnego, a zwłaszcza ciąży i badań prenatalnych, zorganizowałyśmy dodatkowy dyżur – bezpłatnych porad będzie udzielała ginekolożka. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci skonsultowania się z nią w biurze BABY – numer telefonu 692064061, a nasze doradczynie/osoby pierwszego kontaktu umówią na konkretny termin. Także prawniczki i psycholożki udzielają bezpłatnych porad w zwiększonym zakresie godzin i tematów. Poza naszymi stałymi obszarami pomocy, są także gotowe na pytania o regulacje prawne dotyczące zdrowia reprodukcyjnego (antykoncepcja, ciążą, badania prenatalne, poród, połóg) oraz bezpiecznego i legalnego udziału w demonstracjach w czasach pandemii.
Wszystkie porady odbywają się aktualnie zdalnie – telefonicznie, ale zachęcamy również do kierowania zapytań mailowo na nasz adres baba@baba.org.pl – wtedy prosimy o podawanie swojego numeru telefonu.
ZAPRASZAMY I BĄDŹCIE ZDROWI!

Continue Reading

BEZPŁATNE MEDIACJE RODZINNE W BABIE

Cały czas zapraszamy do udziału w bezpłatnych mediacjach rodzinnych w naszym Stowarzyszeniu.

Obecny cykl mediacji to projekt “Między nami” realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Zielona Góra w ramach zadania publicznego “Ochrona i Promocja Zdrowia”

A tu kilka najważniejszych informacji na temat mediacji:

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu.

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

Więcej informacji w menu w zakładce Porady/Mediacje.

Kontakt do mediatorki 661842501

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Continue Reading