Konferencja w ramach kampanii 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Zapraszamy serdecznie na konferencje w ramach kampanii 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, która odbędzie się 27 listopada 2023 roku w godz. 12:30 – 15:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w sali 104.
W ramach konferencji wystąpią:

  • prof. dr hab. Bogumiła Burda
  • dr hab. Izabela Gawłowicz
  • dr Anna Chodorowska
  • Natalia Chmielowska
  • Anna Pietruszewska

GOŚĆ SPECJALNY – dr Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka na Sejm RP IX i X kadencji, prezeska BABY

Pragniemy pokazać zakres przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet, zaangażowanie przeciwprzemocowe Unii Europejskiej i jej aktów prawnych, w tym ratyfikowanie Konwencji Stambulskiej. Dodatkowo chcemy pokazać rolę BABY i tego jak możemy w praktyce przełożyć aspekty prawa Unii Europejskiej na codzienne pomaganie w kontekście przeciwdziałania przemocy. Jednocześnie chcemy podkreślić dorobek Uniwersytetu w tym zagadnieniu, udział w konferencji wezmą m.in. wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji.
Konferencja finansowana ze środków The Greens/EFA Group in the European Parliament pod matronatem MEP Sylwii Spurek w ramach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”

 

Continue Reading

„Mamy prawa, mamy prawo VI”

BABA w tym roku realizuje kolejną edycję projektu „Mamy prawa, mamy prawo VI”, w ramach którego od czerwca przeprowadzamy warsztaty w zielonogórskich szkołach i edukujemy młodzież w zakresie praw i obowiązków ucznia. Nasze warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem. Panie: psycholożka i prawniczka pokazują, gdzie młodzi obywatele Zielonej Góry mogą uzyskać pomoc. Pokazują jak komunikować się bez przemocy i jej przeciwdziałać. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Projekt ma na celu poprawę świadomości i postaw nieletnich i dorosłych obywateli Zielonej Góry w zakresie praw ucznia, stosowania regulaminu szkoły oraz możliwości uzyskania pomocy, w przypadku ich łamania. Edukujemy uczniów na temat polskiego prawa, jego stosowania, możliwości ochrony prawnej osoby, także osoby niepełnoletniej, bezpieczeństwa osobistego dzieci i młodzieży (mowa nienawiści, dyskryminacja, przemoc rówieśnicza warunkowana nienawiścią, rozpoznawanie i sposoby reagowania na przemoc domową). Wypracowujemy umiejętności komunikacji bez przemocy i szerzymy świadomość na temat przeciwdziałania przemocy. Dzięki ciekawej formule warsztatów dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z tematyką prawniczą w aktywny i atrakcyjny sposób. Chcemy również wzmocnić kompetencje nauczycieli i pracowników w szkołach w zakresie prawno-interwencyjnym w przypadku powzięcia wiedzy o doświadczaniu przez wychowanka przemocy w każdym jej aspekcie i formie.

To już kolejny projekt realizowany przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Zielona Góra.

 

Continue Reading

Bezpieczne Baby

Sprawca działa z intencją wobec ofiary, która jest od niego słabsza, narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Sprawcy przemocy mają najczęściej – w deklaracjach i we własnym mniemaniu – dobre intencje. Są przekonani, że nie mieli innego wyjścia” i „musieli” użyć przemocy. Gdyby tylko ofiara coś zrobiła lub nie, to byłoby inaczej. On przecież chciał dobrze i gdyby „tylko”: zamilkła, poszła sobie, nie odzywała się, niczego nie chciała, nie narzekała, była cicho – jednym słowem „umiała się zachować” i „była lepszą żoną, która wie co i kiedy powiedzieć, gdzie jej miejsce” – nie „musiałby” jej bić. To tylko niektóre przykłady „dobrych intencji” osoby stosującej przemoc w rodzinie. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód fizycznych i psychicznych. Szkody mogą być wymierne i niewidoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie. Ofiara jest słabsza i sama ma ograniczone możliwości samoobrony. Z czasem, często przejmuje punkt widzenia sprawcy i zaczyna myśleć, że rzeczywiście „sama sobie jest winna”.
WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która powstała na przełomie lat 60-tych i 70 –tych w Kanadzie, do Polski zawitała w 2001 roku.
,,WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. Jest to metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy elementy asertywności, samoobrony psychicznej i fizycznej.
WenDo uczy wyznaczania i ochrony własnych granic. Nie jest to sztuka walki. Podczas zajęć instruktorka nie uczy jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia – jak skutecznie się obronić. WenDo to świetna metoda, którą warto rozpowszechniać w ramach profilaktyki przeciw przemocy. Warsztat WenDo uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu, w szkole – przestać czuć się bezbronną. Uczy, jak reagować na przemoc. Dzięki niej możemy poczuć pewność siebie. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, walczyć z poczuciem winy i wstydu. Pomaga w budowaniu ciałopozytywności.
W dniach 15 i 16 lipca w ramach projektu Bezpieczne Baby odbyło się szkolenie „WenDo”.
Projekt Bezpieczne Baby ma informować o tym, w jaki sposób kobiety są zagrożone przemocą, w tym przemocą domową i jak mogą im zapobiegać i zachęcać do skorzystania z WenDo
Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry.
Continue Reading