Gotowi na samodzielność

Nowy Rok i, zamiast podsumowań starego, będziemy codziennie publikować nasze wydane w 2019 materiały. Korzystajcie, bierzcie, czytajcie, udostępniajcie.
Nasz poradnik prawny dla młodzieży z pieczy zastępczej wkraczającej w dorosłość.
Ale przyda się każdemu 18-latkowi. Piszemy o pierwszej pracy, o finansach, umowach, o mieszkaniu – wynajmie i kupowaniu na kredyt. Dziękujemy Wojewodzie Lubuskiemu za grant.

Poradnik jest tylko w wersji elektronicznej. I mamy takie noworoczne życzenie – by go wydać w papierze. A nuż się uda.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Gotowi na samodzielność została wyłączona

Kolejny rok szkoliłyśmy dzieci, młodzież i dorosłych

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra prowadziłyśmy warsztaty edukacyjne. W tym roku szkoliłyśmy dzieci, młodzież a także dorosłych w zielonogórskich szkołach wszystkich szczebli w zakresie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji i innych źródeł polskiego prawa. Prowadziłyśmy również warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom a także agresji motywowanej nienawiścią, dyskryminacją, hejtem, uprzedzeniami i brakiem umiejętności powściągania negatywnych emocji. Zajęcia prowadziły prawniczki, psycholożki, pedagożki i mediatorki.

Dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiego i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 w Zielonej Górze zorganizowałyśmy w siedzibie BABY warsztaty dla wychowanków Placówki. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami. Szkolenie dotyczyło również kwestii prawnych w kontekście konsekwencji podejmowanych decyzji, podpisywania umów, prawa pracy i budowania odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. Warsztaty prowadziły specjalistki BABY – prawniczka i pedagożka.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę przy realizacji szkoleń i zapraszamy do współpracy w nadchodzącym 2020 roku.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kolejny rok szkoliłyśmy dzieci, młodzież i dorosłych została wyłączona

16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
porad prawnych i psychologicznych organizowanych w ramach „16 Dni Przeciw
Przemocy ze Względu na Płeć”. BABA rokrocznie bierze udział w międzynarodowej
kampanii uwrażliwiającej na kwestię przemocy wobec kobiet i motywowanych płciowo. Akcja potrwa od 25 listopada do 10 grudnia w
siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Stary Rynek 17, zapraszamy na spotkania i porady radczyń i radców prawnych, policjantek i policjantów oraz pracownic pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii
można znaleźć pod adresem: https://baba.org.pl/index.php/akcje/16-dni-przeciwko-przemocy/

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY została wyłączona

„ZABIERZ GŁOS, BO GO STRACISZ” – kampania Fundacji Batorego

„ZABIERZ GŁOS, BO GO STRACISZ” – KAMPANIA FUNDACJI BATOREGO MOBILIZUJE POLKI I POLAKÓW, ABY PÓJŚĆ NA WYBORY W IMIĘ WARTOŚCI, KTÓRE SĄ DLA NAS WAŻNE.

13 października zdecydujemy, w jakim kraju będziemy żyć. Ruszyła ponadpartyjna kampania społeczna Fundacji im. Stefana Batorego, która motywuje obywateli i obywatelki, by poszli na wybory. Nasz głos to fundament demokracji. Nie traćmy go. Głosując decydujemy o tym, jaką twarz będzie miała Polska i w jakim kierunku będzie zmierzała. Głosujmy – jeśli chcemy zachować świat swoich wartości!

Więcej o kampanii na stronie: twojglosmamoc.pl

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „ZABIERZ GŁOS, BO GO STRACISZ” – kampania Fundacji Batorego została wyłączona