Ruszyła kampania 16 Dni przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Nasze Stowarzyszenie, jak co roku włącza się w tę kampanię.
W tych szesnastu dniach odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia BABA m.in. dyżury policjantek:
1 grudnia od 13.00 – 15.00 dyżur będzie pełniła podinsp. Wioletta Sokolowska-Domagała
5 grudnia od 13.00 – 15.00 dyżur będzie pełniła podinsp. Małgorzata Barska
Po raz kolejny podejmujmy wiele działań bo to ważny dla nas okres, chcemy w tym roku zwrócić szczególną uwagę na problemy poruszane m.in. w kampanii Bezpieczne Baby, gdzie informowałyśmy w jaki sposób kobiety są zagrożone przemocą, w tym przemocą domową i jak mogą jej zapobiegać i zachęcałyśmy do skorzystania np. z warsztatów WenDo.
,,WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet” (od angielskiego „women” i japońskiego „-dō”).Jest to metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy elementy asertywności, samoobrony psychicznej i fizycznej. Podczas warsztatów kobiety i dziewczęta uczą się jak skutecznie dbać o siebie, jak reagować na różne formy przekraczania swoich granic, na przemoc psychiczną i fizyczną.”
Funkcjonariusze Policji w 2022 r. wypełnili łącznie 61645 formularzy „Niebieska Karta – A”. Liczba osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą wyniosła ogółem 71631, z czego 51935 stanowiły kobiety, 10982 osoby małoletnie, zaś 8714 mężczyźni. Niestety pewnie wiele osób nie zgłasza przemocy w ogóle, sprawcy przemocy manipulują swoimi ofiarami, zastraszając je do określonego zachowania, w tym także do tego, by nie zgłaszać przemocy organom ścigania. Często ofiary nie zgłaszają sprawy także ze względu na pozycję społeczną, czy opinię sąsiadów. Dlatego bardzo ważne jest by osoby te wiedziały, że nie są same.
Projekt Bezpieczne Baby jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry.

You may also like