Twój 1,5% podatku może pomóc innym

Niedługo mija termin rozliczenia PIT za rok 2022. Zazwyczaj czas na złożenie deklaracji upływa z końcem kwietnia. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych. Oznacza to, że w tym roku zeznanie za 2022 rok trzeba złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać swoje 1,5% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to działanie skomplikowane. Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Pomóż i TY.  Aby to uczynić, wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji, którą chcemy wesprzeć. Przekazaniem środków z 1,5% podatku zajmą się już urzędy skarbowe.

Przekaż 1,5% na BABY wpisując KRS 0000060904

BABA wspiera kobiety na wszystkich polach ich działalności i aktywności, a także czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej, jeśli potrzebujesz pomocy – zgłoś się do nas!

Poza wyborem konkretnej organizacji, każda/każdy z nas może zadecydować o celu szczegółowym, na jaki zostanie przeznaczony ich 1,5 procent. Zamieszczenie tej informacji jest wskazówką dla organizacji pożytku publicznego, jak powinna wykorzystać przekazane pieniądze.

Ponadto, w deklaracji znajdują się również pola, za pomocą których możemy wyrazić zgodę na przekazanie do fundacji lub stowarzyszenia swoich danych osobowych czy podać dodatkowe informacje w postaci np. danych kontaktowych. Pola te nie są obowiązkowe do wypełnienia (lub zaznaczenia). Aby skutecznie przekazać 1,5% wystarczy jedynie wspomniany nr KRS organizacji oraz kwota należnego podatku. W najpopularniejszej deklaracji – PIT-37 – są to odpowiednio pola 147 i 148. Pozostałe pola, jak cel szczegółowy czy informacje uzupełniające – odpowiednio pola 149-151 – są opcjonalne.

1,5 procent podatku a darowizna

Rozliczenie ulgi na darowiznę oraz przekazanie 1,5 procenta na organizację pożytku publicznego w ramach jednej deklaracji podatkowej nie wyklucza się. Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek. Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do skarbu państwa. W ten sposób mamy sami wpływ, na jaki cel społeczny przeznaczone zostają jego pieniądze.

Pomóż innym przekazując swój 1,5%!

You may also like