„Centrum Wolontariatu 2023”

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA zaprasza serdecznie chętnych obojga płci do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Centrum Wolontariatu 2023”, w ramach którego odbędą się ciekawe i urozmaicone szkolenia prawne i psychologiczne oraz przygotowanie do pracy wolontariackiej. Każda osoba odbędzie praktyki nadzorowane przez doświadczone trenerki. Udział w projekcie zostanie poświadczony wydanym zaświadczeniem. Uzyskana wiedza oraz doświadczenie zdobyte w ramach projektu pozwolą na działalność wolontariacką w dowolnej organizacji pozarządowej. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 692 064 061 lub zgłoszenie mailowe baba@baba.org.pl.

Projekt „Centrum Wolontariatu 2023” współfinansowany jest ze środków Miasta Zielona Góra

You may also like