Współuzależnienie

Szacuje się, że koło 3 milionów dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholowych. Rodzina powinna dzieciom zapewnić opiekę i dać możliwość rozwoju.

Niestety dziecko alkoholika czuje się gorsze od pozostałych dzieci. Nie potrafi sobie radzić z własnymi emocjami i problemami. Często boryka się z poczuciem wstydu, złości, żalem a przede wszystkim lękiem. W rodzinie z problemem alkoholowym rodzice często unikają lub odtrącają dziecko co może przyczynić się do rozwoju u dziecka takich zachowań jak: agresja, kłótliwość i trudności w nawiązywaniu więzi uczuciowych.

Życie alkoholika toczy się wokół alkoholu, a życie domowników wokół niego. Mówimy często o współuzależnieniu, to pewnego rodzaju zespół cierpień i zaburzeń rodziny alkoholowej. Niepijący członek rodziny koncentruje swoje myśli wokół alkoholika, zastanawia się co będzie jak wróci do domu, czy przypadkiem nie zrobi krzywdy  a jednocześnie boi się o jego życie. Osoby współuzależnione skupiają się na pomocy alkoholikowi i nie dostrzegają zmian jakie pojawiają się w nich samych. Współuzależnienie jest częścią choroby alkoholowej, jednak największe konsekwencje ponoszą dzieci, które żyjąc w atmosferze ciągłego poczucia zagrożenia, uruchamiają w swojej psychice niebezpieczne mechanizmy obronne np. zamrożenie uczuć, poczucie osamotnienia, lęk przed odrzuceniem.

Pamiętajmy o tym i nie bądźmy obojętni wobec innych, zwłaszcza dzieci!

Dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez miasto Zielona Góra mogłyśmy w tym roku oferować pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą spowodowaną przede wszystkim nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających. 

You may also like