Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY

Ruszyłyśmy z kolejnym projektem pt. „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!”.
Teraz będziemy pomagać i pokrzywdzonym i pomagaczom!

W ramach projektu w 6 Ośrodkach Pomocy Społecznych w Jasieniu, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli (gmina), Sulęcinie, Szprotawie, Żarach  i prowadzonych przez nie Zespołach Interdyscyplinarnych planujemy przeprowadzić superwizję dla 96 osób po 4 godziny na osobę. Superwizje będziemy przeprowadzać sukcesywnie przez cały okres trwania projektu w godzinach pracy współpracujących Ośrodków Pomocy Społecznej. Superwizorom będą towarzyszyć szkolący się wolontariusze.

Superwizja służy rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy, pomaga poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne. Celem superwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, ich rozwój i zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy. Superwizja pomaga na podstawie analizy własnej pracy z klientem opracować dobry plan pracy z rodziną. Pracownicy otrzymują wsparcie i mogą wyjaśnić swoje ewentualne dylematy etyczne pojawiające się w pracy z rodziną, mają dzięki superwizji szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i mogą je konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy. Poznają nowe rozwiązania, metody, pozytywne wzorce pracy z klientem. Ważne, żeby podczas superwizji nie pojawiała się krytyka, lecz refleksja. Superwizja będzie się zaczynać od przeanalizowania problemów superwizowanego związanych z jego pracą i kończyć na tym, co superwizowany powinien zrobić z tymi problemami. Będziemy stosować superwizję indywidualną. Sesje superwizji będziemy przeprowadzać w osobnych pomieszczeniach, zapewniających spokój i prywatność.

Projekt „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!” jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

You may also like