16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć rusza, ruszamy i MY „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY”


25 listopada to dla nas wyjątkowy dzień i to podwójnie wyjątkowy 🙂 Dzisiaj mamy początek 30. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć oraz spotkaliśmy się w BABIE z przedstawicielami wielu organizacji by porozmawiać m.in. o przemocy.

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach, na nas wszystkich.

Dzień taki jak ten jest idealny by mówić o przemocy, więc postanowiłyśmy mówić i MY. Właśnie w ten wyjątkowy dzień z przedstawicielami instytucji pomagającym ofiarom przemocy rozmawiałyśmy o naszych nowych projektach
„Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!” i „Babskiej interwencji w obronie ludzkich praw kobiet”

W ramach projektu „Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet” obejmujemy bezpośrednią pomocą prawną, psychologiczną, psychoterapią oraz wsparciem co najmniej 600 Lubuszan/ek pokrzywdzonych przemocą ze względu na płeć.

W ramach projektu „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!” udzielimy pomocy prawnej 300 i psychologicznej 200 osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w 6 powiatach woj. lubuskiego w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej – będących naszymi partnerami w projekcie. Projekt dodatkowo przewiduje przeszkolenie i superwizję dla 96 pracowników lokalnych OPS.

Projekt „Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet” realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt „Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY!” jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

You may also like