16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć rusza, ruszamy i MY „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY”


25 listopada to dla nas wyjątkowy dzień i to podwójnie wyjątkowy 🙂 Dzisiaj mamy początek 30. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach, na nas wszystkich.

Dzień taki jak ten jest idealny by mówić o przemocy, więc postanowiłyśmy mówić i MY. Właśnie w ten wyjątkowy dzień z przedstawicielami instytucji pomagającym ofiarom przemocy rozmawiałyśmy o naszym nowym projekcie
„Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!”

W ramach projektu udzielimy pomocy prawnej 300 i psychologicznej 200 osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w 6 powiatach woj. lubuskiego w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej – będących naszymi partnerami w projekcie. Projekt dodatkowo przewiduje przeszkolenie i superwizję dla 96 pracowników lokalnych OPS.

Projekt „Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY!” jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

You may also like