Pomoc materialna dla osób pokrzywdzonych

funduszZbliża się rok szkolny, finansujemy zakup podręczników dla dzieci i młodzieży z rodzin doświadczonych przemocą domową, czyli przestępstwem znęcania się nad rodziną, a także innych przestępstw. 
Dofinansowujemy czasowe schronienie oraz wynajem mieszkania. Oferujemy bony na żywność, ubrania i środki czystości. Ucierpiało Twoje zdrowie? Dofinansujemy zakup sprzętu rehabilitacyjnego i samą rehabilitację oraz dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby czasowo lub trwale niepełnosprawnej ruchowo w wyniku przestępstwa (także wypadku drogowego, w przypadku, gdy sprawcą była osoba trzecia). Zapraszamy do BABY.  Projekt finansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, miasta Zielona Góra oraz środków własnych Stowarzyszenia BABA. Więcej pod linkiem https://baba.org.pl/index.php/programy/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

You may also like