Pomoc materialna

W 2018 roku pomoc materialna nie będzie udzielana, ze względu na brak dofinansowania!

 

 

fundusz

Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Członków Ich Rodzin

Oferujemy pomoc finansową i materialną ze środków FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ w ramach umowy pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu, a Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA  oraz środków własnych BABY.
Więcej pod linkiem…

Osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielamy wsparcia finasowego:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dokumenty do pobrania: Regulamin przyznawania pomocy finansowej z załacznikiem, Wniosek osoby pokrzywdzonej, Oświadczenie.
Żeby skorzystać ze społecznej pomocy materialnej, należy skontaktować się z nami, pomożemy wypełnić dokumenty, umówimy na spotkanie ze specjalistą. Zapraszamy w Zielonej Górze, Czerwieńsku, Jasieniu, Kożuchowie, Krośnie Odrzańskim, Lubsku, Nowej Soli, Nowogrodzie Bobrzańskim, Skwierzynie, Sulechowie, Szprotawie,  Świebodzinie i Żaganiu.  Chcesz skontaktowac się z osobą pierwszego kontaktu – zadzwoń do BABY. W sytuacjach awaryjnych – przyjedziemy do Ciebie.

Sieć pomocy ofiarom przestępstw (logo)Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze wchodzący w skład ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw, nadzorowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP. (http://ms.gov.pl lub http://pokrzywdzeni.gov.pl).
Ośrodek swym zasięgiem obejmuje województwo lubuskie, a opieką wszelkie kategorie pokrzywdzonych.

[audio:http://babazg.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/radio_zachod_tydzien_pomocy_ofiarom2.mp3|titles=Prezes BABY o tygodniu pomocy ofiarom przestępstw (Radio Zachód 21.02.2011)]

Oferujemy bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną oraz opiekę wolontariuszy.

Kontakt
Punkty porad dofinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości RP.
Logotyp_MS_z_godlem_w_orientacji_poziomej