Mobilne Wsparcie dla Osób Udzielajacych Pomocy

27a34a54e8d640d023e64037168cfe4c8b9bf98f!1811400Jesteś pomagaczem, pomagasz i potrzebujesz pomocy – ta oferta jest dla Ciebie. 
Stworzyłyśmy mobilną grupę specjalistów, która dotrze do placówek pomocowych na terenie województwa, odpowie lub rozpozna i odpowie na lokalne potrzeby i wesprze tak zwanych pomagaczy. W skład grupy wchodzą: prawniczki, psycholożki i psychoterapeutki, trenerki i coacha. Projekt realizujemy na terenie województwa lubuskiego w jednostkach zainteresowanych wzmocnieniem merytorycznym pracy osób świadczących pomoc potrzebującym. Zainteresowanych prosimy o kontakt do BABY. Projekt realizujemy dzięki wsparciu województwa Lubuskiego. Więcej: https://baba.org.pl/index.php/programy/pomagamy-pomagaczom/

Od 2008 roku w ramach kolejnych umów z Ministerstwem Sprawiedliwości realizujemy na terenie województwa lubuskiego interdyscyplinarną pomoc ofiarom przemocy i przestępstw oraz ich rodzinom, niwelując skutki doznanej traumy i przywracając dobrostan życiowy. W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem współpracujemy z szeroko rozumianą pomocą społeczną i wymiarem sprawiedliwości. Chcemy upowszechnić i promować wypracowane wieloletnim doświadczeniem dobre praktyki w ramach tej współpracy, praktyki profilaktyczne i pomocowe (ścieżki wyjścia z kryzysu) kierowane do dorosłych i dzieci oraz wesprzeć merytorycznie i superwizyjnie pracowników instytucji pracujących z ofiarami przemocy oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym.

You may also like