Edukacja prawna dzieci i młodzieży

BABA_PLAKAT_mamy_prawo_2015 (1)W 2015 r. realizujemy II edycję projektu. W przystepnej, warsztatowej formule omawiamy pojecie obywatelskości,  podstawowe definicje prawne: (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, sytuacja prawna w świetle prawa osób w różnych przedziałach wiekowych w świetle prawa cywilnego i karnego), organy władzy sądowniczej (wymiaru sprawiedliwości) – sądy, prokuratury, policja, zespół kuratorskiej służby sądowej, instancyjność wymiaru sprawiedliwości, sądy szczególne, rolę zawodów prawniczych: prokurator, sędzia adwokat, radca prawny – w świetle wymiaru sprawiedliwości, rola Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, w tym: udzielanie ochrony prawnej, odpowiedzialność karna nieletnich, a także techniki mediacyjne. Każde zajęcia prowadzą prawniczka i edukatorka. Zakres wiedzy jest dostosowany do poziomu percepcji dzieci i młodzieży i ich indywidualnych potrzeb. Mniejsze dzieci dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy, gimnazjaliści poznają tematykę obywatelską,  licealiści nauczą się, w jaki sposób rozwiązywać konflikty, wykorzystując techniki mediacyjne. 

You may also like