Zapraszamy do KOPALNI DIAMENTÓW

kreowanieZapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, pt. „Kopalnia diamentów”.
Szkolenie trwa 6 dni w godz. 9:00-16:00, planujemy spotkania weekendowe. Szkolenie obejmuje :
·         Kreowanie wizerunku
·         Stres i wypalenie zawodowe
·         Jak osiągnąć sukces ? –Twoje mocne strony
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo m.in.: •Jak rozpoznawać swoje mocne strony? •Czym jest sukces i jak go osiągać? •Jak wyznaczać cele i je realizować? •Skuteczna komunikacja kluczem w drodze do sukcesu •Czym jest asertywność i jak ją w sobie kształtować? •Jak wychodzić z sytuacji kryzysowej? •Jak kształtować swój pozytywny wizerunek?
Uczestnicy:
·        właściciele i pracownicy z firm z woj. lubuskiego, które w latach 2007-2012 nie korzystały z usług dofinansowanych z EFS
·         firmy powinny posiadać PKD w jednej z branż: spożywczej, handlowej, finansowej, informatycznej, turystycznej, chemicznej i przemysłowej.( zgodnie z katalogiem kodów PKD)
Zapewniamy:
·         profesjonalną kadrę trenerską z dużym doświadczeniem
·         materiały szkoleniowe
·         certyfikaty ukończenia szkolenia
·         catering w postaci przerw kawowych i obiadu.
Kontakt:
Więcej informacji udziela Pani Magdalena Janiak, tel. 91 453 01 55 wew. 109, kom.: 512-650-234, e-mail: magda@profibiznesgroup.pl

Program szkolenia 6-dniowego
„KOPALNIA DIAMENTÓW”

• Kreowanie wizerunku (2 dni)
Nawet drobny element związany z Twoim wyglądem, czy zachowaniem może negatywnie wpływać na to, jak jesteś postrzegany przez otoczenie. Zwiększ świadomość budowania obrazu własnej osoby. Uczestnicząc w szkoleniu wykształcisz prawidłowe techniki autoprezentacyjne  i zwiększysz wiarygodność i skuteczność osobistą. Poznasz zasady kreowania pozytywnego wizerunku własnej osoby i reguły etykiety biznesowej. Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii sukcesu pomoże Ci osiągnąć radość życiową i zrealizować wyznaczone cele. Dowiesz się, jak ważny jest dobór stroju w zależności od okoliczności. Poznasz różnice pomiędzy savoir vivre w biznesie, a w relacjach prywatnych. Zrozumiesz sposób myślenia innych i będziesz wiedzieć, jak właściwie to wykorzystać.

Zakres tematyczny szkolenia:
  Strategia wypracowania własnego wizerunku
 Czynniki wpływające na kreowanie wizerunku
 Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu społecznego
 Uchybienia w wyglądzie kobiet i mężczyzn
 Rozwijanie własnej asertywności przez afirmację, przyjmowanie i przekazywanie pozytywnych komunikatów, relaksację i wizualizację
 Najskuteczniejsze metody komunikacji a wizerunek
 Twoje zachowanie a wizerunek
 Komunikacja niewerbalna w kreowaniu wizerunku
 Komunikacja werbalna w kreowaniu wizerunku
 Sztuka prezentowania się
 Jak kreować wizerunek profesjonalisty

• Stres i wypalenie zawodowe (2 dni)
Stres jest nieodłącznym elementem życia codziennego. W małych ilościach działa motywująco, jednak ciągłe poddawanie organizmu jego wpływom działa destrukcyjnie jednocześnie na życie zawodowe i osobiste. wypracujesz indywidualną, specyficzną metodę walki ze stresem. Poznasz mechanizm powstawania stresu zawodowego. Nabędziesz umiejętności identyfikowania negatywnych emocji i ich wyrażania w asertywny sposób. Pogłębisz umiejętności wychodzenia z sytuacji kryzysowych. Zbudujesz pozytywny wizerunek swojej firmy.

Zakres tematyczny szkolenia:
 Co to jest stres zawodowy i mechanizmy powstawania stresu zawodowego
 Źródła stresu zawodowego i negatywne skutki stresu
 Wykazywanie postawy asertywnej w kontaktach biznesowych
 Odporność na stres – cecha indywidualna?
 Fazy stresu fizjologicznego
 Fazy stresu (mobilizacja, rozstrojenie, destrukcja)
 Stosowanie w praktyce alternatywne metody radzenia sobie z gniewem
 Jak pokonać stres w pracy, czyli style radzenia sobie ze stresem?
(Styl emocjonalny, Styl ucieczkowy, Styl zadaniowy)
 Wychodzenie z sytuacji kryzysowej
 Zastosowanie technik relaksacyjne w sytuacjach zawodowych i prywatnych (podczas  nieprzyjemnych rozmowy telefonicznych, spotkań z osobami nieuprzejmymi
lub agresywnymi, negocjowania kontraktów
 Jak unikać negatywnych skutków stresu zawodowego?
 Testy: Twoja odporność na stres; Style radzenia sobie ze stresem

• Jak osiągnąć sukces – twoje mocne strony (2 dni)
Dzięki temu treningowi zbudujesz pozytywną samoocenę. Odkryjesz własną przyszłość biznesową. Pomożemy Ci opracować własną strategię rozwoju osobistego i zawodowego. Zaprogramujemy się na sukces. Lubisz żyć aktywnie, angażujesz się w wiele projektów, interesują cię różne branże, zawody i zastanawiasz się jak będzie wyglądała Twoja biznesowa przyszłość? To szkolenie jest dla Ciebie, pokażemy ci narzędzia i techniki, dzięki którym będziesz potrafił wyznaczać zarówno cele długoterminowe jak i te, które Cię do nich zbliżą. Spraw by Twoje życie zawodowe i plany były harmonijne z Twoim typem osobowości i życiem prywatnym.

Zakres tematyczny szkolenia:
 Elementy psychologii sukcesu
 Co to jest sukces i co decyduje o sukcesie?
 Jakie cechy osobowości sprzyjają karierze?
 Czy można kreować swoją osobowość i programować się na sukces?
 Poczucie własnej skuteczności – co to jest i jakie ma znaczenie w karierze zawodowej?
 Kryteria i predyktory sukcesu
 Wysokie poczucie własnej wartości jako jeden z podstawowych predyktorów sukcesu
 Trening budowania pozytywnej samooceny
 Testy: Poczucie własnej skuteczności, Samoocena, Ćwiczenia
 Moja hierarchia wartości – świadome spojrzenie
 Moje powinności i zasady
 Tworzenie zdrowych zasad postępowania
 Budowanie własnej przyszłości
 Jak rozpoznawać swoje cele?
 Cele krótko- i długoterminowe
 Zasady wyznaczania celów
 Wyznaczanie harmonijnych celów
 Strategie osiągania celów 

You may also like