Raportujemy!

Z radością informujemy, iż nasze Stowarzyszenie w miesiącach kwiecień – czerwiec 2014 udzieliło pomocy prawnej, pschologicznej i psychoterapeutycznej 461 osobom w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dysponent Ministerstwo Sprawiedliwości), Miasta Zielona Góra oraz Stowarzyszenia BABA. Udzieliliśmy ponad 1000 porad. Pomoc materialna w kwocie łącznej 46 373, 95 trafiła do 38 rodzin. Dziękujemy naszym wolontariuszom za serce włożone w pomoc osobom pokrzywdzonym, dziękujemy prawniczkom, psycholożkom i darczyńcom, bez których wkładu nie byłoby pomocy świadczonej osobom pokrzywdzonym. 

You may also like