Wybieramy nową RDPP w lubuskiem

Kończy się kadencja pierwszego składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Za kilka miesięcy wybierzemy nową. Zanim będziemy wybierać, musimy zmienić regulamin wyborów, aby rada jak najlepiej odzwierciedlała specyfikę zaangazowania NGO-sów w naszym województwie. Ewentualne uwagi do regulaminów prosimy nadsyłać, albo do BABY, albo na adres rada.pozytku@lubuskie.pl, celem przedłożenia i omówienia propozycji zmian na kolejnym posiedzeniu Rady tj. 10.04.2013 r. w Wiechlicach.
Aktualne regulaminy są dostępne na stronie www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe – Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

You may also like