Pomagam i wiem, jak to robić

Rozpoczynamy projekt: Pomagam i wiem, jak to robić.
Rekrutujemy 8 kursantów, warsztaty prawno-psychologiczne 12-13 kwietnia w BABIE,
Projekt przewiduje przeszkolenie prawno-psychologiczne i praktyki wolontariackie dla grupy 8 osób w Zielonej Górze w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem działającym w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw nadzorowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podzielimy się wiedzą teoretyczną prawną, socjologiczną i dającą wolontariuszom kompetencje prawne na temat własnego usytuowania w relacjach pomagacz – beneficjent oraz pomagacz – placówka macierzysta oraz kompetencje psychospołeczne przeciwdziałające powtórnej wiktymizacji ofiar przemocy, korygujące szok postraumatyczny beneficjentów, przeciwdziałające wypaleniu i pozostałe pozwalające na skuteczne wypełnianie obowiązków wolontariusza. Nasze Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez WUP jako jednostka szkoleniowa – szkolenie wolontariuszy, opiekunów ofiary; pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00031/2012).

Chętnych zapraszamy i prosimy o kontakt. z BABĄ. baba@baba.org.pl, tel. 684571045.

You may also like