Zbieramy podpisy

ulotka

ulotka2

Zbieramy podpisy pod projektem ustawy o wprowadzeniu parytetów płci na listach wyborczych, przygotowanym przez Kongres Kobiet Polskich. Po zebraniu co najmniej 100 tysięcy podpisów projekt trafi do Sejmu. Komitet Obywatelski „Czas na Kobiety”, popierający projekt ustawy o parytetach na listach wyborczych, został oficjalnie zarejestrowany 22 września 2009. Projekt ustawy jest realizacją jednego z głównych postulatów, które powstały podczas czerwcowego Kongresu Kobiet Polskich. Zakłada on zmianę ordynacji wyborczej – do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, i zapewnia nie mniejszą niż 50 procentową obecność kobiet na listach wyborczych. Projekt nie obejmuje parytetu w wyborach do Senatu i do rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców, które zakładają ordynację większościową. Zbieraj z nami.

Dokumenty do pobrania :

Projekt ustawy

Formularz_do_zbierania_podpisow

Poradnik_zbierania_podpisow

Poradnik_zbieraczki

You may also like