16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć rusza, ruszamy i MY „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY”


25 listopada to dla nas wyjątkowy dzień i to podwójnie wyjątkowy 🙂 Dzisiaj mamy początek 30. światowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach, na nas wszystkich.

Dzień taki jak ten jest idealny by mówić o przemocy, więc postanowiłyśmy mówić i MY. Właśnie w ten wyjątkowy dzień z przedstawicielami instytucji pomagającym ofiarom przemocy rozmawiałyśmy o naszym nowym projekcie
„Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!”

W ramach projektu udzielimy pomocy prawnej 300 i psychologicznej 200 osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w 6 powiatach woj. lubuskiego w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej – będących naszymi partnerami w projekcie. Projekt dodatkowo przewiduje przeszkolenie i superwizję dla 96 pracowników lokalnych OPS.

Projekt „Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY!” jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Continue Reading

Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY

Ruszyłyśmy z kolejnym projektem pt. „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!”.
Teraz będziemy pomagać i pokrzywdzonym i pomagaczom!

W ramach projektu w 6 Ośrodkach Pomocy Społecznych w Jasieniu, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli (gmina), Sulęcinie, Szprotawie, Żarach  i prowadzonych przez nie Zespołach Interdyscyplinarnych planujemy przeprowadzić superwizję dla 96 osób po 4 godziny na osobę. Superwizje będziemy przeprowadzać sukcesywnie przez cały okres trwania projektu w godzinach pracy współpracujących Ośrodków Pomocy Społecznej. Superwizorom będą towarzyszyć szkolący się wolontariusze.

Superwizja służy rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy, pomaga poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę i sprzężenie zwrotne. Celem superwizji pracy socjalnej jest poprawa jakości pracy pracowników merytorycznych, ich rozwój i zwiększenie skuteczności pracy z rodziną, a co za tym idzie — polepszenie dobrostanu klientów i zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy. Superwizja pomaga na podstawie analizy własnej pracy z klientem opracować dobry plan pracy z rodziną. Pracownicy otrzymują wsparcie i mogą wyjaśnić swoje ewentualne dylematy etyczne pojawiające się w pracy z rodziną, mają dzięki superwizji szerszy wgląd we własne emocje związane z pracą i mogą je konstruktywnie wykorzystać w dalszej pracy. Poznają nowe rozwiązania, metody, pozytywne wzorce pracy z klientem. Ważne, żeby podczas superwizji nie pojawiała się krytyka, lecz refleksja. Superwizja będzie się zaczynać od przeanalizowania problemów superwizowanego związanych z jego pracą i kończyć na tym, co superwizowany powinien zrobić z tymi problemami. Będziemy stosować superwizję indywidualną. Sesje superwizji będziemy przeprowadzać w osobnych pomieszczeniach, zapewniających spokój i prywatność.

Projekt „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!” jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Continue Reading

Z BABĄ – PRZECIW PRZEMOCY!

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA wystartowało z kolejnym projektem pt. „Z BABĄ – PRZECIWKO PRZEMOCY!”. Jak to MY chcemy i lubimy pomagać, więc cieszymy się, że możemy zwiększyć zakres naszej pomocy.

W ramach projektu udzielimy pomocy prawnej 300 i psychologicznej 200 osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie w 6 powiatach woj. lubuskiego w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej – będących naszymi partnerami w projekcie.

Projekt dodatkowo przewiduje przeszkolenie i superwizję dla 96 pracowników lokalnych OPS. Będą to pracownicy OPS, członkowie Zespołów interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z jednostek partnerskich, ale oczywiście nie zamykamy się na pracowników OPS z ościennych powiatów. Szkolenia będą dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i życzeń pracowników socjalnych. Zarówno one, jak i superwizje wzmocnią kompetencje i skuteczność instytucji samorządowych w pracy na rzecz mieszkańców – ofiar przemocy w rodzinie.

W ramach tego projektu będziemy Was wspierać przez 24 miesiące do 31 października 2023 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Continue Reading