Ruszyła kampania 16 Dni przeciw Przemocy ze względu na Płeć

Nasze Stowarzyszenie, jak co roku włącza się w tę kampanię.
W tych szesnastu dniach odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia BABA m.in. dyżury policjantek:
1 grudnia od 13.00 – 15.00 dyżur będzie pełniła podinsp. Wioletta Sokolowska-Domagała
5 grudnia od 13.00 – 15.00 dyżur będzie pełniła podinsp. Małgorzata Barska
Po raz kolejny podejmujmy wiele działań bo to ważny dla nas okres, chcemy w tym roku zwrócić szczególną uwagę na problemy poruszane m.in. w kampanii Bezpieczne Baby, gdzie informowałyśmy w jaki sposób kobiety są zagrożone przemocą, w tym przemocą domową i jak mogą jej zapobiegać i zachęcałyśmy do skorzystania np. z warsztatów WenDo.
,,WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet” (od angielskiego „women” i japońskiego „-dō”).Jest to metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy elementy asertywności, samoobrony psychicznej i fizycznej. Podczas warsztatów kobiety i dziewczęta uczą się jak skutecznie dbać o siebie, jak reagować na różne formy przekraczania swoich granic, na przemoc psychiczną i fizyczną.”
Funkcjonariusze Policji w 2022 r. wypełnili łącznie 61645 formularzy „Niebieska Karta – A”. Liczba osób, co do których istniało podejrzenie, że były dotknięte przemocą wyniosła ogółem 71631, z czego 51935 stanowiły kobiety, 10982 osoby małoletnie, zaś 8714 mężczyźni. Niestety pewnie wiele osób nie zgłasza przemocy w ogóle, sprawcy przemocy manipulują swoimi ofiarami, zastraszając je do określonego zachowania, w tym także do tego, by nie zgłaszać przemocy organom ścigania. Często ofiary nie zgłaszają sprawy także ze względu na pozycję społeczną, czy opinię sąsiadów. Dlatego bardzo ważne jest by osoby te wiedziały, że nie są same.
Projekt Bezpieczne Baby jest dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry.
Continue Reading

Program Uczelnianej Konferencji Naukowej ,,Unia Europejska i Baba przeciwko przemocy” 27.11.2023

Program Uczelnianej Konferencji Naukowej ,,Unia Europejska i Baba przeciwko przemocy” sfinansowanej ze środków The Greens/EFA Group in the European Parliament pod matronatem MEP Sylwii Spurek w ramach obchodów międzynarodowej kampanii ,,16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” organizowanej przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w partnerstwie z kołami naukowymi Kołem Naukowym ,,Ius Gentium” i Kołem Naukowym Praw Człowieka

27.11.2023r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

12:30 – 12:40 – OTWARCIE KONFERENCJI

12:40 – 13:00 – Anna Pietruszewska – Studentka WPIA UZ, wolontariuszka Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba
Międzynarodowa kampania ,,16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć” – regulacje dotyczące akcji oraz wydarzenia, które ją zapoczątkowały.

13:00 – 13:20 – dr hab. Izabela Gawłowicz, prof. UZ – Opiekunka Koła Naukowego „Ius Gentium” Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska)

13:20 – 13:30 – PRZERWA

13:30 – 13:50 – dr Anna Chodorowska – Opiekunka Koła Naukowego Praw Człowieka
Aspekty prawne przemocy domowej

13:50 – 14:10 – Natalia Chmielowska – Psycholożka Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba
Determinanty bierności ofiar przemocy domowej

14:10 – 14:20 – PRZERWA

14:20 – 14:40 – prof. dr hab. Bogumiła Burda – Wiceprezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba
Działalność Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba w zakresie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć

14:40 – 15:00 – GOŚCINI SPECJALNA – dr Anita Kucharska-Dziedzic – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX i X kadencji, prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba

15:00 – 15:20 – DYSKUSJA

15:20 – 15:30 – ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Konferencja została sfinansowana ze środków The Greens/EFA Group in the European Parliament pod matronatem MEP Sylwii Spurek w ramach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”

Continue Reading

Konferencja w ramach kampanii 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Zapraszamy serdecznie na konferencje w ramach kampanii 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, która odbędzie się 27 listopada 2023 roku w godz. 12:30 – 15:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w sali 104.
W ramach konferencji wystąpią:

  • prof. dr hab. Bogumiła Burda
  • dr hab. Izabela Gawłowicz
  • dr Anna Chodorowska
  • Natalia Chmielowska
  • Anna Pietruszewska

GOŚĆ SPECJALNY – dr Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka na Sejm RP IX i X kadencji, prezeska BABY

Pragniemy pokazać zakres przemocy domowej oraz przemocy wobec kobiet, zaangażowanie przeciwprzemocowe Unii Europejskiej i jej aktów prawnych, w tym ratyfikowanie Konwencji Stambulskiej. Dodatkowo chcemy pokazać rolę BABY i tego jak możemy w praktyce przełożyć aspekty prawa Unii Europejskiej na codzienne pomaganie w kontekście przeciwdziałania przemocy. Jednocześnie chcemy podkreślić dorobek Uniwersytetu w tym zagadnieniu, udział w konferencji wezmą m.in. wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji.
Konferencja finansowana ze środków The Greens/EFA Group in the European Parliament pod matronatem MEP Sylwii Spurek w ramach międzynarodowej kampanii „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”

 

Continue Reading