Przełamujemy tabu, czyli czym się można zarazić przy okazji upojnej nocy, czy też upojnego dnia?

Zaczął się kolejny długi weekend. Nie, żebyśmy zalecały wstrzemięźliwość i były ględzącymi babami…
Ale lepiej wiedzieć wcześniej z naszej broszurki i niż dowiedzieć się z autopsji.
A kto jeszcze nie ma i chce dostać, nawet w większej liczbie egzemplarzy – zapraszamy do BABY.

Miasto Zielona Góra w 2019 roku dofinansowało aktualizacje i druk naszej broszurki zdrowotnej poświęconej chorobom wenerycznym. Dziękujemy.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Przełamujemy tabu, czyli czym się można zarazić przy okazji upojnej nocy, czy też upojnego dnia? została wyłączona

Gotowi na samodzielność

Nowy Rok i, zamiast podsumowań starego, będziemy codziennie publikować nasze wydane w 2019 materiały. Korzystajcie, bierzcie, czytajcie, udostępniajcie.
Nasz poradnik prawny dla młodzieży z pieczy zastępczej wkraczającej w dorosłość.
Ale przyda się każdemu 18-latkowi. Piszemy o pierwszej pracy, o finansach, umowach, o mieszkaniu – wynajmie i kupowaniu na kredyt. Dziękujemy Wojewodzie Lubuskiemu za grant.

Poradnik jest tylko w wersji elektronicznej. I mamy takie noworoczne życzenie – by go wydać w papierze. A nuż się uda.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Gotowi na samodzielność została wyłączona

Kolejny rok szkoliłyśmy dzieci, młodzież i dorosłych

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra prowadziłyśmy warsztaty edukacyjne. W tym roku szkoliłyśmy dzieci, młodzież a także dorosłych w zielonogórskich szkołach wszystkich szczebli w zakresie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji i innych źródeł polskiego prawa. Prowadziłyśmy również warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy, uzależnieniom a także agresji motywowanej nienawiścią, dyskryminacją, hejtem, uprzedzeniami i brakiem umiejętności powściągania negatywnych emocji. Zajęcia prowadziły prawniczki, psycholożki, pedagożki i mediatorki.

Dzięki dofinansowaniu Wojewody Lubuskiego i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą nr 4 w Zielonej Górze zorganizowałyśmy w siedzibie BABY warsztaty dla wychowanków Placówki. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami. Szkolenie dotyczyło również kwestii prawnych w kontekście konsekwencji podejmowanych decyzji, podpisywania umów, prawa pracy i budowania odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. Warsztaty prowadziły specjalistki BABY – prawniczka i pedagożka.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym we współpracę przy realizacji szkoleń i zapraszamy do współpracy w nadchodzącym 2020 roku.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kolejny rok szkoliłyśmy dzieci, młodzież i dorosłych została wyłączona

16 DNI PRZECIW PRZEMOCY

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych
porad prawnych i psychologicznych organizowanych w ramach „16 Dni Przeciw
Przemocy ze Względu na Płeć”. BABA rokrocznie bierze udział w międzynarodowej
kampanii uwrażliwiającej na kwestię przemocy wobec kobiet i motywowanych płciowo. Akcja potrwa od 25 listopada do 10 grudnia w
siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Stary Rynek 17, zapraszamy na spotkania i porady radczyń i radców prawnych, policjantek i policjantów oraz pracownic pomocy społecznej.

Więcej informacji na temat kampanii
można znaleźć pod adresem: https://baba.org.pl/index.php/akcje/16-dni-przeciwko-przemocy/

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY została wyłączona