Zapraszamy i przypominamy

Już prawie 19 lat pomagamy Zielonogórzankom i Zielonogórzanom, Lubuszankom i Lubuszanom. Pomagamy, bo chcemy i widzimy sens oraz efekty naszej społecznej pracy. Dopasowujemy sie do Państwa potrzeb, ale mamy wewnetrzny BABOWY regulamin.  Przypominamy zatem:
1) Wszystkie porady w BABIE są anonimowe (prosimy o imię i nr telefonu, zeby potwierdzić wizytę).
2) Pytamy o temat porady, żeby skierować do osoby o własciwych kompetencjach.
3) Wszystkie porady są zawsze bezpłatne dla korzystających. Prosimy o nieprzynoszenie także bombonierek – to kobiece stowarzyszenie i wszystkie, oczywiście, jesteśmy na diecie. 
4) Wszystkie porady świadczone są przez wolontariuszki wielu specjalności. To kobiety pracujące bez wynagrodzenia, poświęcające dla innych ludzi swój czas odbierany rodzinom, często malutkim dzieciom. Szanujmy ich czas i chęć pomagania ludziom. 
5) Prosimy o osobiste rejestrowanie się na spotkania z naszymi specjalistkami. Nie zapisujemy na wizyty, jeśli nie zadzwoni osoba zainteresowana. Odstępujemy od reguły, ale w absolutnie wyjątkowych sytuacjach. Około 80% rejestrowanych wizyt za pośrednictwem osoby trzeciej nie dochodzi do skutku. Czujne jesteśmy zwłaszcza w przypadkach matek, które chcą zapisac na wizytę u prawniczki swoich rozwodzących się lub mających zarzuty karne – synów.
6) Blokowanie miejsc osobom naprawdę potrzebującym pomocy to bardzo brzydka rzecz. Odmawiamy porady osobom wystawiającym nas do wiatru.
7) Przypominamy, że przyjmujemy przede wszystkim osoby w kryzysie, osoby pokrzywdzone przestępstwem i przemocą, które mają pierwszeństwo przed innymi sprawami. 
8) Prosimy także, żeby drobne sprawy i niezwiązane z głownymi zakresami naszej działaności kierować mailem do prawniczki na adres: poradyprawne@baba.org.pl 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy i przypominamy została wyłączona

Tik tak Tik tak, ostatnie chwile, by się zarejestrować na X Kongres Kobiet

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Tik tak Tik tak, ostatnie chwile, by się zarejestrować na X Kongres Kobiet została wyłączona

Gratulujemy!

Ilona Motyka, wiceprezeska BABY została wybrana wiceprzewodniczącą  Rady Programowej Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej. Tak wiemy, ciężka, rzetelna  i mrówcza praca to domena Ilony.  Gratulujemy!
Samorządy, NGO-sy,  aktywisci i społecznicy działają na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców  swoich małych ojczyzn i  ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia czy pomocy.  Ekonomia społeczna  została pomyślana jako remedium na wyłączenie i wykluczenie społeczne osób, które nie pracują.  Zamiast  dawania zapomóg i zasiłków tworzy rozwiazania i warunki do podejmowania zatrudnienia i stawania sie niezależnym i samodzielnym finansowo. 
Partnerstwo pomiędzy  instytucjami, organizacjami, przedsiebiorcami  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  owocuje tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.  To konkret, o to warto się  postarać!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Gratulujemy! została wyłączona

Zapraszamy!

My też tam będziemy, jak co roku. Tym razem będziemy zbierać podpisy pod inicjatywą In vitro dla Zielonej Góry.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy! została wyłączona