Bezpieczne Baby

Sprawca działa z intencją wobec ofiary, która jest od niego słabsza, narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Sprawcy przemocy mają najczęściej – w deklaracjach i we własnym mniemaniu – dobre intencje. Są przekonani, że nie mieli innego wyjścia” i „musieli” użyć przemocy. Gdyby tylko ofiara coś zrobiła lub nie, to byłoby inaczej. On przecież chciał dobrze i gdyby „tylko”: zamilkła, poszła sobie, nie odzywała się, niczego nie chciała, nie narzekała, była cicho – jednym słowem „umiała się zachować” i „była lepszą żoną, która wie co i kiedy powiedzieć, gdzie jej miejsce” – nie „musiałby” jej bić. To tylko niektóre przykłady „dobrych intencji” osoby stosującej przemoc w rodzinie. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia, szkód fizycznych i psychicznych. Szkody mogą być wymierne i niewidoczne i niedostrzegalne, natychmiastowe i odroczone w czasie. Ofiara jest słabsza i sama ma ograniczone możliwości samoobrony. Z czasem, często przejmuje punkt widzenia sprawcy i zaczyna myśleć, że rzeczywiście „sama sobie jest winna”.
WenDo to metoda nauki samoobrony i budowania asertywnej postawy dla dziewcząt i kobiet, która powstała na przełomie lat 60-tych i 70 –tych w Kanadzie, do Polski zawitała w 2001 roku.
,,WenDo to w polskim tłumaczeniu „Droga Kobiet”. Jest to metoda opracowana przez kobiety i dla kobiet, która łączy elementy asertywności, samoobrony psychicznej i fizycznej.
WenDo uczy wyznaczania i ochrony własnych granic. Nie jest to sztuka walki. Podczas zajęć instruktorka nie uczy jak się bić, lecz jak nie dopuścić do agresji, a w razie zagrożenia – jak skutecznie się obronić. WenDo to świetna metoda, którą warto rozpowszechniać w ramach profilaktyki przeciw przemocy. Warsztat WenDo uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu, w szkole – przestać czuć się bezbronną. Uczy, jak reagować na przemoc. Dzięki niej możemy poczuć pewność siebie. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, walczyć z poczuciem winy i wstydu. Pomaga w budowaniu ciałopozytywności.
W dniach 15 i 16 lipca w ramach projektu Bezpieczne Baby odbyło się szkolenie „WenDo”.
Projekt Bezpieczne Baby ma informować o tym, w jaki sposób kobiety są zagrożone przemocą, w tym przemocą domową i jak mogą im zapobiegać i zachęcać do skorzystania z WenDo
Projekt dofinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Zielonej Góry.

You may also like