Dziękujemy za udział w szkoleniach i superwizjach! Już niedługo kolejne!

Maj to kolejny miesiąc w którym realizowałyśmy projekt Z BABĄ PRZECIW PRZEMOCY! W ramach niego realizowałyśmy  m.in. szkolenia, superwizje dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, by ich również wesprzeć w codziennej pracy :)

Superwizja ma dwa podstawowe cele: edukacyjny i wspierający. Dbając o jakość swojej pracy i dobro osób, którym pomagamy warto brać udział w superwizjach. Chcemy Wam oferować regularnie możliwość brania w nich udziału.  W ramach projektu chcemy  w sumie przeprowadzić szkolenia i superwizje dla 96 osób. Już dla wielu z Was udało się je przeprowadzić :) Dziękujemy wszystkim za udział w dotychczasowych szkoleniach i superwizjach, już niedługo kolejne! Zapraszamy!

A może jest jakiś temat szkolenia, który Was by najbardziej interesował?

Projekt Z BABĄ PRZECIW PRZEMOCY finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

You may also like