Audycja – bo o ważnych tematach trzeba mówić głośno!

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat handlu ludźmi w której wzięła udział Ilona Motyka z naszego Stowarzyszenia Baba i Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada, Małgorzata Barska z KM Policji.
Audycji możecie wysłuchać tu:
Pamiętaj, że jeśli doświadczasz opresji, przemocy, dyskryminacji, jeśli nie uzyskałaś/eś pomocy państwa, kiedy łamano Twoje ludzkie prawa, jeśli buntowałaś/eś się i państwo za ten bunt usiłuje Cię ukarać to nasze Stowarzyszenie Baba oferuje bezpłatne porady prawne, porady psychologa i chętnie pomoże w każdej trudnej sytuacji.
Dyżury doradców/doradczyń – osób pierwszego kontaktu:
poniedziałek – piątek 12:00-18:00 w naszym biurze.
Porady realizowany w ramach projektu Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

You may also like