Od 16 do 365 dni!

16 Dni Akcji Przeciw przemocy trwa! W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global  Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii.

W 2021 roku kampania koncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.” Temu poświęcona jest kampania ogólnoświatowa. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znaleźć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

W 2021 r., Kampania kontynuuje również działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet. Ważny jest każdy dzień roku, dlatego pamiętajcie o tym i jeśli wiecie, że ktoś potrzebuje pomocy to przekażcie mu kontakt do nas!

Jeśli sama potrzebujesz pomocy przyjdź, zadzwoń!

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA , Zielona Góra,
Stary Rynek 17, wejście od ul. Lisowskiego 11A ,

Dyżury doradców/doradczyń
– osób pierwszego kontaktu:
poniedziałek – piątek 12:00-18:00.
Możesz kontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie:
68 454 92 32, 692 064 061

Nasz telefon alarmowy: 699 861 113
Czynny
poniedziałek – środa 9:00-12:00,
czwartek 18:00- 21:00,
piątek – niedziela 15:00 – 18:00.

Pomoc realizowana w ramach projektu Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet. o projekt realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

You may also like