Nowy adres Ośrodka Interwencji Kryzysowej TKOPD w Zielonej Górze

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – prowadzący Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Dom Samotnej Matki, informuje, że od 18.08.2021r. zmieniliśmy adres siedziby i jest to:
Aleja Wojska Polskiego 116g, 65-762 Zielona Góra.
Numery telefonów pozostają bez zmian.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres.

You may also like