Ł@czymy pomagaczy

Kończy się 2020 rok, wyjątkowo trudny, naznaczony tragediami, chorobami, wyzwaniami, którym naprawdę trudno było podołać.
Ten rok pokazał także, jak ważna jest ludzka solidarność, wzajemna pomoc i wsparcie. Otwarci na siebie byliśmy w stanie stawić czoło trudnościom. Dlatego na zakończenie tego roku przypominamy o naszej wyjątkowo prostej aplikacji w ramach projektu: Ł@czymy pomagaczy” dofinansowanego przez Miasto Zielona Góra. Zapraszamy organizacje poszukujące wolontariuszy i osoby chcące pomagać światu, ludziom, zwierzętom, realizować swoje pasje.
Organizacje prosimy o metryczkę – którą opublikujemy, gdy ktoś będzie szukał profilu ich działalności i sygnalizowanych przez nie potrzeby.
Wolontariusze, znajdując rekordy, które odpowiadają ich zainteresowaniem – automatycznie zostaną przekierowani na kontakt do organizacji, któ®a właśnie na nich czeka.
Nie zbieramy danych osobowych, po prostu łączymy!
Bawcie się dobrze i pomagajcie przy tym – bo nic tak nie łączny, jak dobro!
Wystarczy kliknąć https://baba.org.pl/index.php/laczymy-pomagaczy/

You may also like