BEZPŁATNE MEDIACJE RODZINNE W BABIE

Cały czas zapraszamy do udziału w bezpłatnych mediacjach rodzinnych w naszym Stowarzyszeniu.

Obecny cykl mediacji to projekt „Między nami” realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Zielona Góra w ramach zadania publicznego „Ochrona i Promocja Zdrowia”

A tu kilka najważniejszych informacji na temat mediacji:

 

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe.

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu.

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego.

Strony mogą zrezygnować z udziału w mediacji na każdym etapie postępowania mediacyjnego.

Mediacja jest poufna. Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.

Więcej informacji w menu w zakładce Porady/Mediacje.

Kontakt do mediatorki 661842501

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

You may also like