NASZA DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE PANDEMII

Z wielką dumą i radością chwalimy się, że uzyskałyśmy grant z Fundacji Batorego w ramach Funduszu Solidarnościowego Działaj Dalej. Dlatego możemy zapewnić, że właśnie tak robimy – Działamy Dalej!

Grant ten pomoże nam w tej trudnej sytuacji spowodowanej przez COVID kontynuować naszą działalność w sposób bezpieczny – dla Państwa, naszych specjalistek oraz osób pierwszego kontaktu.

W szczególności będziemy mogły w większym zakresie udzielać porad zdalnie, a niezbędne wizyty w naszej siedzibie będą bezpieczniejsze dzięki dodatkowemu sprzętowi, jak osłony z plexi, maseczki, płyny odkażające oraz ozonator.

Tak jak dotychczas BABA będzie niosła bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną wszystkim potrzebującym pomocy osobom, przede wszystkim (ale nie wyłącznie) ofiarom przestępstw domowych. Pomoc prawna obejmuje między innymi pomoc w obrębie prawa karnego w związku z doznawaną przemocą, w tym przemocą domową, seksualną i stalkingiem, prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in. rozwodów, separacji, alimentów, władzy rodzicielskiej, sposobu uregulowania kontaktów z dziećmi, podziału majątku, prawa pracy, w tym w sprawach o dyskryminację, mobbing i molestowanie seksualne. Celem pomocy psychologicznej jest przede wszystkim pomoc w wyjściu z sytuacji kryzysowej, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej.

Bardzo prosimy, aby potrzebę pomocy zgłaszać przede wszystkim telefonicznie. Przypominamy nasze numery telefonów:

Stacjonarny: 68 4549232 oraz komórkowy 692064061.

Przyjmujemy również zgłoszenia mailowe: baba@baba.org.pl

W sierpniu dyżury telefoniczne osób pierwszego kontaktu będą pełnione w następujących godzinach:

Poniedziałek 11 -15

Wtorek 11 -16

Środa 9 -16

Czwartek 11 – 18

Piątek 11 – 16

Życzymy zdrowia!

You may also like