WAKACJE, ale nie w BABIE

Wolontariuszki i wolontariusze nie mają wakacji a wręcz przeciwnie – wakacje oznaczają, że jest więcej czasu na działanie. Wakacje to czas praktyk wolontariackich i czas przygotowywania się na powrót do zielonogórskich szkół ze szkoleniami prawnymi, antydyskryminacyjnymi i przeciwprzemocowymi. Kto jeszcze chce i potrzebuje szkoleń dla siebie czy dla swoich uczniów, kto myśli o włączeniu się w nasze działania – zapraszamy! tutaj dowiesz się więcej. Pozostałym życzymy udanego wypoczynku.

You may also like