MEDIACJE RODZINNE W BABIE!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE MEDIACJE RODZINNE

Mediacja (łac. mediare – być w środku) to nowoczesne i skuteczne postępowanie, w którym strony dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu sporu przy pomocy osoby trzeciej – bezstronnego mediatora.

Postępowanie mediacyjne jest nową pozasądową metodą rozwiązywania sporów. To ludzki proces, bez teatru sceny sądowej. Jest mniej przykry dla stron sporu niż rozprawa przed sądem.

Celem mediacji nie jest ustalenie, kto ma rację, lecz jakie są interesy i potrzeby stron oraz trwała likwidacja konfliktu poprzez wypracowanie rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie strony  tutaj więcej informacji

W mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż wygrywają obie strony sporu.

Nasza mediatorka z wykształcenia jest mgr pedagogiki ukończyła studia uniwersyteckie na kierunku  "Resocjalizacja z terapią specjalistyczną". 

Ukończyła także specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej w Centrum Mediacji Partners w Warszawie oraz została wpisana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze na listę stałych mediatorów sądowych.

Wszystkie osoby zainteresowane mediacją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy,

od poniedziałku do soboty, 

w godz. 9.00 – 15.00, w celu umówienia terminu spotkania ( termin i godzina  do uzgodnienia, również po godz. 15.00)

tel.: 661 842 501

e- mail: baba@baba.org.pl 

You may also like