16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

  • Według badań ONZ, więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji i przemocy, niż umiera na raka.
  • Co najmniej jedna kobieta na trzy jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób.
  • Co piąta kobieta jest ofiarą gwałtu lub usiłowania gwałtu.
  • Około 130 mln kobiet na całym świecie zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych.
  • Ponad 80% ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety.

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Znacząco zmniejsza udział kobiet w życiu społecznym, ograniczając ich aktywność. Według danych OBOP z 2007 r.:

  • 69% mieszkańców województwa lubuskiego przyznało, że zna co najmniej jedną rodzinę, w której występuje problem przemocy (pod tym względem nasze województwo zajmuje 3 miejsce w kraju).
  • 53% Lubuszan przyznało, że w ich gospodarstwie domowych dochodziło do przemocy wobec innego członka rodziny 

JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY, ZNASZ OFIARĘ PRZEMOCY – CHCESZ POMÓC ALBO POTRZEBUJESZ POMOCY?
PRZYJDŹ DO BABY!
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE ZE SPECJALISTAMI!   684549232

DZIĘKUJEMY NIEZAWODNYM RADCOM PRAWNYM ZA POMOC W ORGANIZACJI BEZPLATNYCH I WOLONTARIACKICH DYŻURÓW PRAWNICZYCH.

 

 

You may also like